آزمون آیین نامه رانندگی اصلی 1400 [نمونه سوالات آیین نامه] آنلاین

در وسایل نقلیهای که کمک ترمز و یا ترمز موتور پیش بینی شده است، این گونه ترمزها باید در فاصلهمناسبی حتی در صورت پایی بودن بتواند سرعت وسیله نقلیه را به هر صورتی که بارگیری یا مسافرگیری شدهباشد کاهش داده و در نهایت متوقف سازد. 3-کلاه ایمنی حتی نوع استاندارد آن ، میدان دید موتور سوار را محدود می کند. موتورسیکلت باید دارای دو نوع ترمز باشد که یکی از آنها حداقل روی چرخ عقب و یا همهچرخها و دیگری روی چرخ جلو و یا همه چرخها عمل نماید. هر دو سال یکبار ✅ عمر تسمه تایم بسته به نوع خودرو میتواند بین …………… باشد. 3-ترک نشین نباید به تجهیزات موتور سواری (کلاه و لباس ) مجهز باشد. ارتفاع چراغهای عقب نیز نباید از یک متر بیشتر و از ۵۰ سانتیمتر کمتر باشد. سامانه روشنایی چراغهای وسیله نقلیه باید طوری تعبیه و تنظیم گردد که هر وقت رانندهچراغهای جلو و یا چراغهای کمکی را روشن نماید چراغهای عقب نیز همزمان روشن شود. الف ـ نور بالا(چراغ رانندگی) باید طوری تنظیم گردد که به وسیله آن وجود اشخاص یا اشیا از فاصله۱۵۰ متری تشخیص داده شود. جواب:وظیفه این سیتم جلوگیری از قفل شدن چرخ ها و ثبات خودرو در هنگام ترمز گیری است این سیستم با بررسی سرعت چرخش چرخ و فشار وارده به پدال ترمز در صورت تشخیص قفل شدن چرخ ها وارد عمل میشود.

آزمون گواهینامه زانندگی و پلیس و مانندآن) میتوانند علا وه بر دارا بودن بوق، وسایل اخطار شنیداری دیگری که مقید به این ویژگیها نباشد برایاستفاده هنگام لزوم داشته باشند. پشتیبانی وب سایت حتما باید پاسخگو باشد و دسترسیهای سایت نیز بر اساس نیاز کاربران طرح ریزی شده باشد. هنرجویان در این آزمون برای قبولی نیاز دارند که حداقل به ۲۶ سوال از ۳۰ سوال، پاسخ درست دهند. ج – ترمز پایی و ترمز دستی باید روی سطوح ترمز کننده ای، که به طور دایم با کمک اجزایی با نیرویکافی به چرخها متصل بوده، عمل نمایند. کمک ترمز و یا ترمز موتور و همچنین ترمز دستی باید حداقل روی یکی از چرخهای هر طرف مقطعطولی وسیله نقلیه عمل نمایند. ترمزها باید به نحوی باشند که در صورت شکستن یا پاره شدن وسایل اتصال با یدک در حال حرکت، یدک به طور خودکار توقف نماید. الف – چراغ سبز برای حرکت- رانندگان وسایل نقلیهای که با چراغ سبز روبرو میشوند حق عبور یاگردش دارند مگر آنکه گردش به وسیله علامت دیگری ممنوع شده باشد. رانندگی با وسایل نقلیهای که دارای ترمزهای استاندارد ملی و یا با مشخصات و شرایط یادشده در این آییننامه نباشد، ممنوع است.

دیگری که مقید به این ویژگیها نباشد برایاستفاده هنگام لزوم داشته باشند. هر وسیله نقلیه موتوری باید مجهز به لوله خروجی گاز و صدای موتور باشد به نحوی که مانعخروج صدای ناهنجار در بیرون وسیله نقلیه و انتشار گاز ناشی از سوخت موتور در درون وسیله نقلیه گردد. تمام وسایل نقلیه موتوری و انواع یدکها و نیمه یدکها که در جادههای عمومی عبورمینمایند باید دو نورتاب (رفلکتور) به رنگ قرمز یا شبرنگ قرمز در دو طرف قسمت عقب خود داشتهباشند. نمیباشد. این ترمزها باید قادر باشند سرعت موتورسیکلت را به صورتی که دارای سرنشین میباشد، در هر شیبیکاهش داده و آن را سریعا و به طور موثر و با ایمنی متوقف سازد. موتورسیکلتهای سه چرخ که چرخهای آنها در ارتباط با محور طولی وسط موتورسیکلت به طور قرینهقرار گرفته باشد باید مجهز به یک ترمزدستی همانند وسایل نقلیه موتوری دیگر باشند. جواب بله است. شما باید ابتدا کتاب آیین نامه رانندگی و مباحثی که مدرس آیین نامه به شما توضیح می دهد را به خوبی گوش فرا دهید و پس از آن با دانلود بسته طلایی هر آنچه یاد گرفته اید را مورد آزمایش قرار دهید و از طرفی دیگر با انواع نمونه سوالات آیین نامه رانندگی آشنا شوید اگر این روش را انتخاب کنید مطمئن باشید که قبولی در آزمون اصلی آیین نامه آنچنان نیز سخت و دشوار نخواهد بود.

لیست کاملی از سوالات اصلی و فنی مطابق با آخرین کتاب آیین نامه رانندگی سال 96 . نمونه ای از سوالات امتحان آیین نامه رانندگی (جدید جدید جدید ) را میتوانید در تصاویر هزینه ی آزمون آیین نامه زیر ببینید . به این ترتیب پس از خرید بستههای آزمون و سوالات آیین نامه سوالات آیین نامه اصلی با کیفیت بسیار بالایی در اختیار شما قرار داده میشود. در تمام موارد یاد شده باید نورتابها به طور کامل قابل دیدن بوده و صفحههای آنها دارای اندازه وویژگیهایی باشد که هنگام شب در مقابل نور چراغهای وسایل نقلیه دیگر از فاصله ۱۵۰ متری به طور کاملدیده شود. ارتفاع نورتابها بیشتر از ۱٫۵ متر و کمتر از ۶۰ سانتیمتر نخواهد بود مگر آنکه بلندی خود وسیله نقلیهاز کف زمین کمتر از ۶۰ سانتیمتر باشد. ب – دو چراغ رانندگی اضافی با نور سفید در جلو (چراغ کمکی) که ارتفاع آن نباید از ۱٫۵ متر بیشتر و از۴۰ سانتیمتر کمتر باشد. الف – دو عدد چراغ ویژه مه با نور زرد در دو طرف قسمت جلو که ارتفاع این چراغها نباید از یک متربیشتر و از ۴۰ سانتیمتر کمتر باشد.