قایق تفریحی گرند كرو (Grand Cru) كه در سال 1984 ساخته شده حدود 35 متر طول دارد. نات به این معنی که مایل دریایی در ساعت(یا گره دریایی) که از مایل بی آلایش اکثر و حدود 1800 متر است. این گردباد در مدیترانه 40 نات بود که در تندبادها به 50 هم میرسید. موتورهای برقی این وسایل نقلیه همچنین گازهای اگزوز تولید نمیکنند و به محیط زیست جراحت نمی­رسانند. عمده قایقها وسایل تولید الکتریسیته دیگری نیز به جهت صرفهجویی در مصرف سوخت دارند؛ قایق ما یک ژنراتور آبی داشت، پروانه دیگری بجز پروانه حساس پیشبرنده قایق در آب گذارده و چرخش پروانه موجب چرخیدن دینام و شارژ باتریها میشود. ردوبدل بادبان کار دیگری است که باید انجام داد، بسته به شدت باد باید بادبانهای متمایز برپا شود، چنانچه باد ضعیف باشد بادبانهای بزرگ نسبتاً سبک بایستی هوا شود تا از همین باد کم هم به جهت جلو رفتن قایق بهره ببریم. گاهی موتور قایق را پر‌نور میکردیم تا از منطقه بیباد بیرون شویم ولی تأثیر زیادی نداشت و سفرمان به جای دوهفته، سه هفته طول کشید. قایق باید 24ساعت حرکت نماید برای این به نوبت پشت فرمان مینشینیم و گاهی ایستاده راحتتر است. البته که گاهی گهگاه نیز کاری جز اهمیت شتاب حداکثری حرکت قایق بادی نوپا اینتکس کردن انجام نمیدهند. چه کارهایی بایستی در طول مهاجرت انجام دهید؟ این پمپ باد توسط فشار پا فعالیت میکند و عمل تخلیه باد را نیز که فرمان مهمی در عده نمودن قایق به حساب می آید را انجام می دهد. استرابو و پلینی نیز استفاده از این جور کلک های حصیری را در میان النهرین و مصر گزارش کرده اند. دو تکه دیگر از تخته های 2×4 یا این که 2×2 را نگه دارید، اینها را میان طول هر بشکه قرار دهید. یک توده طنابها را استعمال میکنند یا این که ریلکس مینمایند و عدهای خویش بادبان را بالا و زیر میکنند. هنگام باد شدید و گردباد بادبانهای بزرگ بایستی جمع شود و بادبانهای کوچکتر و محکمتری بالا روند. بادی که کاهش از 10 نات باشد باد ضعیف، از 20 تا 25 نات باد زیاد مناسب و اکثر از آن شدید هست و فعالیت مشقت بار میشود. تا به هم اکنون گرفتار گردباد هم شدهاید؟ یکبار سفری در جنوب ترکیه پیش آمد، قرار بود از مسیر خیلی جالبی به کنیا برویم. زن برنا در درحال حاضر فیلمبرداری بود و تصاویر به یاد ماندنی را تصویب میکرد. به این دلیل همین کایاک در دریا، دریاچه و پشت سد آیتم به کارگیری قرار میگیرد. درصورتیکه شما هر جور سوالی در ارتباط حساس چه جایی و طریق به کار گیری از قایق بادی در دریا دارید، می توانید مهم ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر