باوجود مطالبهی جدی داوطلبان امتحان کارآموزی وکالت ۱۴۰۰ مبنی بر انتخاب تکلیفِ هرچه سریعتر این آزمون، تصمیم هیات عمومی اتحادیهی سراسری کانونهای وکلای دادگستری بر انتشار اطلاع رسانی و توافق سهجانبه در بین نمایندگان نهاد وکالت، سازمان سنجش تدریس مرزو بوم و معاونت حقوقی و کارها مجلس قوهی قضاییه، در جلسهی روز چهارشنبه ۲۳ دیماه ۱۴۰۰، سازمان سنجش و آموزش سرزمین متاسفانه باز نیز -پس از استعلام از نائب رئیس حقوقی و امور مجلس قوهی قضاییه- از تکثیر اطلاع رسانی امتحان سر گشوده زد. حتی ممکن می باشد بعضی از کارجویان بخش قابل توجهی از یک هفته (مثلا ۴ روز در هفته) قابلیت و امکان عمل داشته باشند البته حساس به کارگیری از واژه کل وقت در آگهی استخدام از ارسال رزومه منصرف شوند. پیشنهادی که می توان به کارفرمایان در این خصوص ارائه کرد، این میباشد که در اطلاع رسانی درج کنند که امکان همکاری پاره وقت و تمام وقت وجود داراست تا رزومههای بیشتری اخذ نمایند و هیچ فرد مستعدی را از دست ندهند. تریبون همین قابلیت و امکان را برای برندها و کمپانی مهیا کرده تا بتوانند علاوه بر ساخت رپورتاژهای تخصصی آن ها را در رسانههای دارای و تاثیر گذار منتشر کند و در این حوزه تعرفه و قیمت رپورتاژ آگهی را طوری درنظر گرفته است که بتوانید به صرفه ترین کمپین را به جهت اهداف متعدد بهینه سازی سایت SEO و برندینگ خویش ساخت کنید. در تایپ کردن نوشته رپورتاژ خبری، بهینهسازی آن و لینکسازی صحیح برای بهینه سازی سایت با شما همکاری خوا هیم کرد. نکتهی زیاد مهمی که کارفرمایان می بایست به آن توجه کنند تعداد بالای افراد دانشجو و تازه فارغالتحصیلان در بازار کار است. این عناونین یا این که عنا وین شبیه به آن، دیتاها نسبتا کاملی در اختیار بیننده قرار می‌دهد و مخاطب به جهت به دست آوردن داده ها دقیق تر روی آن کلیک میکند. این مسئله هم مشابه همکاری کل وقت تعداد رزومههای ارسالی را کاهش میدهد، در حالیکه بخش اعظمی از دانشجویان به خصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی میتوانند هم زمان اهمیت کار در شرکتها، اصلی گرفتن پروژههای کسری خدمت، سربازی خود را بگذرانند، به این ترتیب کارفرمایان میتوانند همین مجال را در اختیار دانشجویان قرار آگهی خرید کردن وام دهند. سفارش کار به جهت استخدام به طور معمول بهصورت کلامی یا کتبی از طرف کارفرما به کارجویی که برای اطلاع رسانی استخدام کارفرما رزومه فرستاده هست و گزینه توجه کارفرما قرار گرفته است، مطرح میشود.

ایندکسر