ولی شاخه اصلی، که در آن تراکنشها معکوس نشدند و تغییرناپذیری آن مراقبت شد، هم اکنون به عنوان اتریوم کلاسیک شناخته میشود. آنگاه این کدها را به آدرس خاصی جهت تصویب قرارداد ارسال کرده و پس از آن قرارداد در کانال منتشر میشود. برای تعامل دارای آن، اعضا فقط بایستی دو رمز ارز ETH یا این که اتر را به آن آدرس ارسال کنند. همین استاندارد اولین استاندارد ساخت توکن در شبکه اتریوم میباشد و به جهت ساخت توکنهای «مثلی» یا این که «قابل معاوضه» (Fungible) کاربرد دارد. این پیام می تواند شامل توکنهای اتریوم باشد یا این که این که تنها حاوی دیتاها گزینه نیاز قراردادهای متعدد باشد. به طور کلی، راهحلهای ذخیرهسازی می تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد. در اتریوم، توسعهدهنده همین کد را به گونهای مینویسد که بعداً به وسیله خودرو مجازی اتریوم (EVM) خوانده شود. علیرغم وجود نقاط ضعف امنیتی که در این پروژه وجود داشت، The DAO تماماً پتانسیل قراردادهای هوشمند را در زمینه امکان همکاری، بدون نیاز به اعتماد در سطح وسیع از نحوه اینترنت را به کلیه نشان داد. همین پروژه میتوانست میزبان قراردادهای هوشمند پیچیدهای که در بستر کانال اتریوم قرار دارند، باشد و به تیتر یک صندوق سرمایهگذاری مستقل عمل کند. لذا همین یک اتفاق ویرانگر به جهت شبکه نو عمل اتریوم بود. در یک شاخه، تراکنشهای مخرب برای بازگرداندن وجوه معکوس شدند. چندی پس از رویکرد اندازی آن، هکرها از یک عیب در برنامهنویسی DAO به کار گیری کرده و تقریباً یک سوم بودجه آن را به سرقت نرخ خرید اتریوم بردند. عرضه در گردش همین ارز دیجیتال در روزگار نگارش این مطلب بیش از 111 میلیون اتر هست که نشان از محبوبیت آن در در میان اعضا دارد. قراردادهای هوشمند، برنامه های رایانه ای هستند كه به طور خودكار اقدامات اضطراری به جهت به وقوع پیوستن توافق نامه فی مابین طرفین را در اینترنت انجام می دهند. مورد ها فوق احتمالا یک عدد از اساسیترین نمونه کاریهایی باشد که میتوان اساسی اتریوم و در شبکه آن انجام داد. به محض تالیف یکی از از همین قراردادها ، نمی قدرت آن را تغییر‌و تحول داد. هنگامی در بلاکچین چیزی بیش تر می شود، دیگر نمی قدرت آن را تغییر تحول داد. معنی «Nonce» در این موقعیت دقیقا به تعداد دفعات استفاده از قراردادهای دیگر اشاره دارد. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد خرید اتریوم از بایننس بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر