رزین ها شامل زنجیره های طولانی مونومر است که پیوندهای متقاطع را در طول پروسه درمان تشکیل می دهند. فنولیک ها دو‌مین سکو را در رزینهای گرما طاقت فرسا مالامال مصرف دارا هستند. رنگ سپید آن ها منجر طرح قابلیت جایگزینی بجای فنولیک ها شد. و موجب افزایش درخواست‌کردن به جهت کامپوزیتهای مهندسی در تکنولوژیهای جدید شد. آن‌ها تلاشهایی برای به کارگیری های روغن سویا(soybean) برای ایجاد کامپوزیتهای زیست تخریب پذیر، مناسب و سبک، انجام دیتا اند. فلزات رایج و کامپوزیتهای معمول در آن دوران نمی توانستند نیازهای فنی جدید دستگاه رزین تبادل یونی را تامین نمایند. همچنین جهت استعلام بها می توانید فرم موجود را از صفحه ی اساسی وب سایت تکمیل نمایید، تا کارشناسان ما در پر سرعت ترین زمان ممکن به آن پاسخ دهند. برهان دیگری که سبب ایجاد حباب در کارتان می‌شود همین است که شما حجم یه خرده از اپوکسی را ترکیب کردهاید و این منجر ایجاد هوا در کارتان می‌شود شما حداقل باید برای روستا تا کادر زیورآلات باهم اپوکسی درست کنید. همان طور که گفتم این دو جزء بایستی به نسبت مشخص، مطابق دستور کارخانۀ تولیدکننده، اساسی یکدیگر ادغام و درون ظرف یا قالب دلخواه ریخته شود تا آنگاه از گذشت مدتزمان مشخص و معلوم به نهایت دشواری رسد و رخ قالب را به خویش بگیرد. شما بایستی دست چسبنده را اساسی سرکه تمیز کرده و آنگاه آنها را حیاتی آب و صابون تمیز کنید. رنگ تیره رزینهای فنولیک کاربرد آنها را محدود میکند. گریدویژه یا الکتریکی(پر شده کلیدی میکا و شیشه) رزینهای قالبگیری فنولیک از نوالاک ساخته می‌شوند چنانچه چه رزول هم در برخی موارد بکار میرود. اما چنانچه رزین قلیل بریزید کلاً رزین و رنگ و چوب و وقتی که به جهت کارتان گذاشتهاید هدر میرود. خیلی از اعضا همین رزین تزیینی را مهم عنوان رزین چوب می شناسند و برای درزگیری و محافظت از دستسازه های چوبی به کارگیری می کنند. همین دستور حملات عامل ها شیمیایی را به دستکم میرساند.

ایندکسر