امکان ارتقا M1 Mac شما وجود دارد اما احتمالاً این کار را نمی کنید


این رمان فناوری اوایل دهه 1990 را در بر می گیرد. کار وی در MacUser آغاز شد و برای MacAddict ، Mac | کار کرد زندگی و TechTV.


منبع: shogh-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>