دز حالی که این آب حیاتی فشار متعددی به کانال لوله کشی وارد شوند موجب می شود تا جراحت شدیدی به سیستم لوله کشی وارد شود . از تبعات ارتقا فشار در سیستم سیالات می­توان به انقطاع شدن لوله­ها و اتصالات (اتصالات جوشی در موردها شدیدتر) اشاره کرد. تفاوت چهارم این شیرها همین هست که شیر فلکه تهیه فشار صرفا در تجهیزات آتشنشانی کاربرد دارد. به همین مفهوم که آب همیشه در پشت آنها وجود دارااست (حالت استاتیک). به جهت ما مضاعف با داراست که فشار آب ساکن در این تجهیزات ثابت و مشخص باشد تا در دراز مدت به آنان شیر فشار شکن اتوماتیک آسیبی وارد نکند. فشار شکن آب نقش مهمی در نگهداری از سیستم در برابر یخ زدگی و چکش آب دارااست و در تجهیزات چگالشی پایین در اختیار گرفتن تعدیل شده ، قابلیت تخلیه کشش را مهیا می نماید . ما میتوانیم کلیدی استفاده از این شیر، فشار آب (در دامنه مجاز) آیتم نیاز برای تجهیزات آتشنشانی را مهیا کنیم. شیر فشار شکن میراب وظیفه کاهش فشار ورودی و تثبیت آن در خروجی شیر را برعهده دارد. در واقع کاربر کلیدی تهیه و تنظیم شیر فلکه در یک عدد از چهار سطح، معلوم می­ نماید چه دبی آبی از شیرفلکه خارج شود. شیرهای فشارشکن از جور پنوماتیکی، به تیتر نمونه ای از ولو فشارشکن،به علت برخورداری از قطعات جانبی مانند کنترلر، پوزیشنر و عملگر، سبب تولید افت فشار متعددی می شود. شیر فشار شکن و شیر فلکه تهیه فشار دو نمونه پرکاربرد از این تجهیزات میباشند که در قسمتهای گوناگون یک سیستم آبرسانی آتشنشانی مورد به کارگیری قرار میگیرند. زیرا سیالی که برای در اختیار گرفتن فشار به قسمت فوقانی شیر برده می شود در یک لوله فراوان نخ نما سوق دهی می شود؛ پس اگر سیال عبوری باطن سیستم مهم ذرات ریز و ناخالصی باشد، مجرای باریک در اختیار گرفتن فشار دچار گرفتگی می شود و سیستم پایلوت از عمل می افتد به جهت پیش گیری از همین آیتم در ابتدای ورودی به قسمت کنترل، از یک صافی به کارگیری می شود. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب تارنما شیر فشار شکن ایرانی.

ایندکسر