این بازی iOS برای یک گربه ایجاد شده و توسط یک گربه بررسی شده است


آدام پاتریک موری یک فیلمبردار / عکاس است که در اوکلند ، کالیفرنیا زندگی می کند. www.adampatrickmurray.com


منبع: shogh-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>