روایت هنگامی جالبتر می گردد که مسئولین در طی ۴ سال اخیر، به آمارهای خیره کننده و غریب از تعداد دستگاههای ایکس ری اشاره نموده اند. داستان هنگامی جالبتر می‌شود که در مرداد سال ۹۸، سردار ایوب سلیمانی جانشین فرمانده ناجا از ۱۵ دستگاه ایکس ری فعال در کشور صحبت به بین آورد. در ژانویه سال ۱۸۹۶ جهان توسط X-ray mania همگی گیر شد. سریعا متوجه این لوله شد که داشت نوری نامرئی یا این که به عبارتی اشعه ایکس از سطح ورقه سیاه رد می شد. همین “در ” سال ۹۷ و کلیدی حضور مقامات جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان راه و روش اندازی و افتتاح شد که مهم ابتکار گمرک جمهوری اسلامی ایران به جهت اولین بار در مرزهای سرزمین اجرایی و عملیانی شد، ۳ معبر گمرکی اصلی دربهای واحد واردات (با ۷ لاین ورود و خروج) و صادرات (با ۸ لاین ورود و خروج) احداث و به بهره برداری رسید. بخش اعظمی از نیاز گمرک را تولیدکنندگان داخلی میتوانند تامین نمایند و در همین راستا ۵ دستگاه ایکس ری از وزارت دفاع خریداری شده که از همین تعداد دو دستگاه آن تحویل و فعال هست و سه دستگاه باقی باقی‌مانده تا انتها سال قرار بر تحویل است. رحیمیان در این تاریخ در بخش دیگری از صحبتهای خویش اعلام کرد: تا ابتدای سال ۹۲ صرفا ۵ دستگاه ایکس ری در این گمرکات فعال بود که همین تعداد تا انتها سال ۹۵ به ۱۲ دستگاه رسید. فقط به کار گیری آن به جهت بخش Cargo میباشد. از دستگاه های ایکس ری به جهت تامین امنیت در فضاهای متفاوت به کارگیری میشود. همچنین همین اشعه های ایکس را کشف کرد که از مواد دیگری رد می شدند. همچنین مقایسه تصاویر مربوط به کپی فرآورده در گمرک مبدأ و در مرز ماهیرود، مانع از قاچاق فرآورده میشود. برای حرکت دادن جنس از غلتک های منحصر به فرد که برای نسخه برداری از بارهای بزرگ استفاده می شود. تا امنیت سازمان مربوطه در برابر تجهیزات غیرمجاز به کار گیری شده و یا این که از خروج اشیاء کلیدی بها و گرانقیمت از کمپانی ها جلوگیری گردد. بایستی بررسی شود که دستگاه ایکس ری مورد استعمال در سازمان شما چه مدل کاربریهای دارد. و از این جهت همین دستگاه ها سهم قابل توجهی در تسریع بازرسی ها و افزایش تراز امنیت سازمان ها دارا هستند. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها زیاد بیشتر در مورد نقاط ضعف دستگاه ایکس ری فرودگاه لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.

ایندکسر