بدیهی است مونتاژ نهایی برجهای خنک کننده حساس قطر بیشتراز 220 سانتی متر در محل پروژه کلیدی پرداخت هزینه جدا از هم انجام خواهد گردید. برج های خنک کننده به ادله این که خنک سازی و دفع گرما را از طرز تبخیر انجام می دهند، هدر رفت آب گرم شده کمی دارند و یکی از از اندک هزینه ترین و به صرفه ترین سیستم های خنک کننده به حساب می آیند. در پایین حساس ترین و حیاتی ترین مشکلات پیش آمده و نحوه عیب یابی و برطرف کردن آن‌ها را می رسوب زدایی برج خنک کننده گوییم. فن برج خنک کننده (Cooling tower fan) یا پروانه اصلی ترین و اساسی ترین نصیب سیستم هوا دهی در برج می باشد که روی راندمان کولینگ تاورها به شدت تاثیرگذار است فنها در برج خنک کننده حجم زیادی از هوا را در داخل برج به جریان درمیآورند که باید اساسی حداکثر راندمان و دست‌کم لرزش باشند ،همچنین جریان هوا بر اساس، عرض تیغه ، قطر پروانه و شتاب چرخش رشته در اشکال رشته ها متعدد است. به سیستم های خنک کننده آب، برج خنک کننده یا این که کولینگ تاور(cooling tower) گفته می شود. و نکته آخر این‌که آب خروجی از برج خنک کننده تقریبا تا دمای هوای مرطوب محیط خنک می شود که غالبا 2 تا 3 جايگاه خنک خیس ازدمای هوای خشک محیط می باشد. 2. کمتر دمای آب تا نزدیکی دمای مرطوب محیط. عدم افت راندمان: در گوشه و کنار های خشک و نیمه خشک ایران، همین دستگاه اصلی یک چک و رسیدگی عمدتاَ حیاتی اقتدار فعالیت کرده و مبتلا افت راندمان نمی گردد. تجهیزاتی همچون تشتک، نازل، لولههای ورودی، پکینگ برج خنک کننده در معرض رسوب گرفتگی قرار دارند که ممکن است موجب کمتر راندمان برج خنک کننده گردد و یا سبب ساز فشار به موتور و فساد و از فعالیت افتادن کل برج گردد. البته به طور کلی حساس زیر آوردن سختی آب رسوب گذاری ناچیز می‌شود و حتی سوای گشوده کردن پکینگ ها اهمیت فشار آب تمیز میشوند، همینطور برای متعادل سازی دشواری آب باطن کولینگ تاور می بایست آب تشتک در دورههای هنگامی منظم بلودان ( تخلیه ) شود. بلودان در برج خنک کننده به کار تخلیه آب تشتک به مقدار مشخص و معلوم بر اساس حجم آب درون سیستم گفته میشود. براین اساس در تمام این فرآیند، آب با هوا هیچگونه برخوردی نداشته و در عاقبت فعالیت تبخیر در تاور خنک ساز مداربسته حادثه نمی افتد. در صورت عدم کارگزاشتن سیستم در اختیار گرفتن هوشمند ، ضروری است دستکم یک ترموستات اهمیت قابلیت فرمان جدا و وصل به موتور رشته برج های خنک کننده برای مواردی که هوا معتدل تر میباشد بر روی لوله آب خروجی از برج های خنک کننده تا کلکتور پمپهای برج های خنک کننده کارگزاشتن گردد تا قابلیت و امکان کنترل بیشتری بر روی دمای آب خروجی از برج خنک کننده داشته باشیم. در همین دستگاه آب از بالای برج و هوا در خلاف جهت آن از تحت وارد می شود. در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد برج خنک کننده پرتو آبگردان بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر