در همین بازی حاذق به کنترل نمودن سونیک و دوستانش در رقابتهای ورزشی هستید. در نخست هیچ وسیلهای به یار ندارید و باید به سرعت مهم پیدا کردن سلاح و لباس، عملکرد کنید تا از معاندان جلو بیفتید. اعضا سایت می بایست هنگام ارسال دیدگاه از کلمه ها مطلوب به کارگیری کنند. در جریان بازی باید سعی کنید تا از پلتفرمی به پلتفرم دیگر پرشهایی غالب را با چرخشی جانانه در آسمان انجام دهید.بازی در سا‌عتها متفاوت روز جریان داراست که باتوجهبه محل قرارگیری خورشید، شاهد نورپردازی و رنگآمیزی مختلفی خواهید بود. اگرچه همین سبک دیگر علاقهمندان متعددی ندارد. Sonic Frontiers یک بازی جهان گشوده میباشد که حرکتی تبارک برای بازی صدا همین سری است. دارک سایدر ۳ نسبت به ورژن پیشین آن در مبارزان مهم نقص کمتری میباشد اما در بخش گیم پلی و سیستم حرکتی مشکلات زیادی وجود دارد. در سبک MOBA یا این که به عبارتی Multiplayer Online Battle Arena رویارویی دو بازی League of Legends و Dota 2 همواره وجود داشته است. از دیگر نقاط قوت بازی می توان به نقشه پیچیده آن اشاره کرد که از به عبارتی شروع گیمر را در خود فرومیبرد. تولید این بازی که مهم داستانی پیچیده و عمیق میباشد شش و نیم سال دوران برده است. دارک سایدر ۳ یک بازی مشقت بار و چالشبرانگیز است و به جهت افرادی که از علاقهمندان سریهای گذشته همین بازی هستند زمان خوبی است تا پس از شش سال ورژن جدیدی از همین بازی را تجربه نمایند. همین بازی در واقع دنبالهی بازی Super Mario 3D Land بود که در سال 2011 به جهت کنسول دستی 3DS منتشر شده بود. برای کسانی که به همین سبک بازیها علاقهمند میباشند سفارش می‌کنیم بههیچوجه این بازی پرهیجان را از دست ندهید. درصورتیکه از علاقهمندان سبک Beat ’em up میباشید این بازی را به شما توصیه میکنیم. سفارش می کنیم چنانچه او‌لین توشه میخواهید این بازی را انجام بدهید حتماً سکو سختی آن را اندک گزینش فرمائید تا بتوانید ترقی کنید. همین بازی مهم گیم پلی بینقص می باشد و کلیدی ترکیبی از المانهای راهکار و شهرسازی و کلیدی نگهداری ریشه اهمیت نسخههای پیشین خود مخاطب را کماکان در بازی نگه میدارد بدون اینکه جذابیتش را از دست بدهد. بازیکنان در پلتفرم OneTo11 حتی سوای پیوستن به مسابقات پولی میتوانند درآمد کسب کنند.

ایندکسر