تجهیزات خانه هوشمند ایرانی یا خارجی؟

به عنوان مثال اصلی نزدیک شدن شما به منزل، سیستم فراخوانی آسانسور نزدیک شدنتان را تشخیص می دهد و درست زمانی که وارد پارکینگ شدید، درب برایتان گشوده خواهد بود. بخش اعظم بخوانیم : پارکینگ هوشمند چه کاربرد هایی دارد؟ ولی به مرور دوران متوجه خواهید شد که این کارهای کوچک و بهظاهر بیاهمیت تا چه اندازه در صرفهجویی روزگار یاری مینماید و سبب ساز سرعتبخشی به کارها میشود. شاید بتوان گفت مهمترین اتفاقی که در خانه های هوشمند می افتد همین می باشد که تمام وسایل منزل شخصی سازی می شوند و هر کسی می تواند دارای دقت به نیاز های خود، از آن‌ها استفاده کند و این عمل نیز به راحتی انجام میشود. ارسال گزارش ورود و خروج افراد، خصوصا کودکان و سالمندان که در دست گرفتن تردد آن‌ها کلیدی خانه هوشمند ضریح امام رضا است. این مدل به کارگیری براي اشخاص مسن یا کودکان از پیچیده جلوه کردن سیستم جلوگیري می کند. به همین ادله خودرو، تلفن همراه، وسایل منزل، خانه و بخش اعظمی موردها دیگر به صورت هوشمند طراحی و گزینه به کارگیری قرار می­ گیرند. به کمک یک اپلیکیشن روی تبلت می توان روشنایی منزل را تهیه و تنظیم کرد، در را قفل کرد، ورود بدون سوییچ اهمیت تشخیص چهره را فعال کرد و دمای اتاق را تغییر داد. همچنین بعضی از تجهیزات را می توان بهگونهای برنامهریزی کرد که امور را بهصورت برنامهریزی شده انجام دهند. در صورتی که قرار است به جهت هوشمند سازی ساختمان یا این که BMS سیم کشی انجام شود می بایست از قبل از شروع سیم کشی نقشه اتوکد ساختمان در اختیار طراح قرار بگیرد. احتمال دارد در در آغاز بخش اعظمی از زمان ها تلف شده که صرف انجام کارهای تکراری و روزانه زندگی، نظیر خاموش و واضح کردن چراغها یا کنار زدن و کشیدن پردهها، میگردد به چشم نیاید. شما میتوانید به یاری دیمر لامپ میزان روشنایی لامپها در اتاق یا این که تالار پذیرایی خانه شما دقیقا طبق حساس نیاز چشم به جهت مطالعه یا استراحت تنظیم میشود. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات زیاد بیشتر در آیتم خانه هوشمند رایکا لطفا به مشاهده از وب سایت ما.