همین سیستم برودتی در عین حالا رسوب گرفتگی به شدت کمتری نسبت به اشکال کولینگ تاور مدار گشوده دارند. هوای خروجی از قسمت گلویی حیاتی افزوده شدن نسبت رطوبت سبب ساز می گردد تا هوای خروجی از برج به شرایط اشباع درآید. ولی دمای مرطوب محیط، میزان رطوبت نسبی و طول از مرحله دریا هم دست اندرکاران ثانویه در موقعیت کارکرد هستند. برج خنک کننده مکعبی به برهان داشتن طول و سیستم پاشش آب منظم اساسی راندمان بالایی میباشد. برج خنک کننده دستگاهی جهت انتقال حرارت QC (گرمای کندانسور یک ماشین صنعتی) به برج خنک کننده رشته دار گوشه و کنار اطراف میباشد. آب سرد تولید شده از برج در بخش کندانسور چیلر ارتقا دمای مبرد را جبران میکند. مدور: یا این که همان استوانهای یا این که مخروطی، در برجهای چیلر آیتم استفاده قرار میگیرد. در یک جمله مختصر باید برج خنک کننده را مبداء تولیدکننده آب خنک گزینه نیاز در هر صنعتی دانست. عملکرد موثر و راندمان دستگاه به پکینگ آیتم استفاده آن بستگی دارد. در سیستمهای سرمایش مرکزی معمولاً از چیلرهای تراکمی یا جذبی در خنک نمودن هوای گوشه و کنار داخل به کار گیری مینمایند. برج خنک کننده جریان متقاطع یا کراس فلو: کولینگ تاور کراس فلو یا این که جریان عمود اساسی دو محل ورود حساس هوا در دو طرف میباشد. یک عدد از مشخصههای حیاتی آن سیستم پاشش آب دوار دارای اسپرینکلر یا آب پخش کن به حساب میآید. همانطور که گفته شد بازرسی دورهای کولینگتاور، تعمیر و تعویض قطعات داخلی یکی از مهمترین اصول مراقبت در همین منشا سرمایشی محسوب میشود. رسوب و گرفتگی تجهیزات و قطعات داخلی یکی از اکثر مسائل اجتناب ناپذیر در تجهیزات در تماس اصلی آب محسوب میشود. شرکت بادران تهویه صنعت مفتخر می باشد به وسیله مجموعه کارشناس و حساس تجربه کلیه امورات مربوط به تعمیر و نگهداری برج خنک کننده و تعمیرات برج خنک کننده فایبرگلاس را در اسرع وقت و اصلی کیفیت بالا انجام دهد ، لطفا جهت هماهنگی بازدید و استعلام قطعات کلیدی کمپانی تماس حاصل فرمایید. برای کسانی که هر جور نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در مورد چگونگی به کارگیری از برج خنک کننده قیمت ، شما شاید می توانید اصلی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر