کاشی و سرامیکها را رتبه بندی میکند. برای برشهای مستقیم، از یک ابزار ویژه استفاده میگردد که مرحله کاشی را خراشیده می‌کند و بعد از آن کاشی را برش میدهد، یک برش تمیز و یک نقطه نهایی خوب برای نصابها (فرآیندی مثل برش شیشه). به عبارتی طور که گفته شد کاشی و سرامیکها از گزاره مصالح مالامال کاربردی هستند که به طور ویژه در صنایع متعدد به کار گیری می شوند البته این دو، انقطاع از کاربردی که دارا‌هستند از جهات متفاوتی دارای نیز تفاوت دارند که میبایست هنگام شیوه اندازی کاشی و سرامیک فروشی به آن توجه کرد. امروزه یکی از مصالح پرکاربرد در صنعت های مختلف کاشی و سرامیکها میباشند که حیاتی توجه به کاربردهای متمایز که دارند میبایست هنگام خط مش اندازی کاشی و سرامیک فروشی میبایست به آن توجه ویژه کرد. کاشی نسبت به سرامیک از مقاومت کمتری در برابر نیروی فشار و شدت سوزوسرما و گرما برخوردار می باشد و از همین رو به جهت محیطهای مرطوب مناسب نیست ولی سرامیک دارای توجه به روش ساختی که داراست از مقاومت بالاتری برخوردار است. زیرا به عبارتی طور که میدانیم کاشی و سرامیکها در انواع متفاوت و در طرح و رنگهای متنوعی ساخته می‌شوند همچنین طرز ساخت آن ها نیز مختلف هست از این رو در رویکرد اندازی کاشی و سرامیک فروشی آشنایی اساسی مرتبه بندی کاشی و سرامیک دارای دارد. تمدنهای گذشته مصالح اول ایجاد کاشی را از کف رودخانهها استخراج میکردند و در بلوکهای فرم داده شدهای قرار میدادند تا در ذیل آفتاب خشک کاشی ژیوار شوند. فراوانی مواد نخستین و سهولت در طرز ایجاد موجب شد تا انسان ها از زمانهای خیلی به دور از آن ها استفاده کنند. بسته به بعد ها هر کاشی، بایستی از ملات مناسب استعمال شود. در کار کاشی کاری، دستمزد هر متر مربع کاشی کاری اهمیت اعتنا به فاکتورهای مختلفی گزینش می شود. کاشی کف را هم به علت ضد سایش بودن و مقاومت حرارتی و الکتریکی بالا در آشپزخانهها، حمامها، آزمایشگاهها، رختشویخانهها و کارخانجات شیمیایی به کار میبرند. قبل از آغاز کاشیکاری، باید تمام مورد ها پررنگ مثل میخ و پیچهای قدیمی را از بر روی دیوار بردارید.

ایندکسر