الکترود یا سیم جوش ، سیمی فلزی میباشد که برای جوشکاری و متصل نمودن دو قطعه ی فلزی از آن استعمال می شود. در واقعیت میزان عیب های به وجود آمده در اتصال دو قطعه اصلی استفاده از سیم جوش ها به حداقل خواهد رسید. این مورد می بایست طوری طراحی شود که لوله های ورودی آب در اطراف لوله قرار داشته باشند. دراین شرایط قطعه از دو نصیب تشکیل می شود نصیب اولیه که ابعاد آن کمتر دیتا شده و گوشه ای که دربین فک های دستگاه جاذبه قرار می گیرد و دارای شعاع دستکم پنج میلی متر به هم دارای ارتباط می شوند. به جهت بازدید مشخصات الکترودها ، روی لینک های ذیل کلیک کنید. اخیراً انواع دیگری به این شش تیم اضافع شده و روکش الکترود از نظر جور محصول به نه مجموعه طبق جدول پایین تقسیم می شود. آزمایش ضربه: بسته به نوع الکترود مصرفی ونوع استاندارد گزینه به کارگیری دمای آزمون ضربه معین ودرصورت به کار گیری از دمای ذیل صفرقطعه به مدت حد اقل یک ساعت دردمای مورد نظر درفریزر نگهداری می شود که پس از آن قطعه باید کلیدی استعمال از ژاکت های منحصر به فرد جهت دوری از بالا رفتن دمای آن به دستگاه ضربه منتقل شود. آزمون الکترود پوشش دار هدف: آزمایش خاصیت مکانیکی وشیمیایی الکترودهای روپوش دار دامنه کاربرد: الکترودهای روپوش دار روتیلی ـ اسیدی ـ اکسیدی ـ قلیایی ونوع ویژه که در فولادهای کربن ساده اندک آلیاژ کاربرد دارا هستند . زمانیکه همین سخن در شروع اسم الکترود قرار می گیرد، به این معنی که الکترود گزینه نظر به جهت فعالیت جوشکاری برق می باشد زیرا بعضی از این الکترود ها غالبا پوشش دارند و قالب استفاده ی آن ها در جوشکاری حساس اکسی توسین می باشد که اهمیت حروف و اعداد دیگر قابل رویت هستند. وسايل آیتم نیاز انجام آزمايش: دستگاه جوشکاری بروش SMAW (جوشکاری برق) دستگاههای مثال ساز تراش ـ صفحه تراش ـ فرز ـ اره لنگ ـ فرز دستی دستگاه زاویه سنج دستگاه یونیورسال کشش و خمش دستگاه کوانتومتر کچ حرارتی یا این که ترمومتر دستگاه برش هوا دستگاه سنجش شعاع دوربین ودیویی دیجیتال جهت تبارک نمایی دستگاه ضربه 300Jole فریز سازی سطح می بایست به مدل ای باشد که نظافت تراز درضخامت قطعه موءثر نباشد . در همین طبقه بندی، خویش روکش ها به انواع سلولزی، روتیلی، اسیدی، اکسیدی، قلیایی یا اندک هیدروژن و روتیلی اصلی پودر آهن مدل بندی شده است. همین فرآورده شامل مفتول و لایهای از مادهای به اسم فلاکس میباشد که مفتول الکترود را میپوشاند. پس از اجرای عملیات جوش جهت اطمینان از صدق کارایی جوشکار وجوش تا همین مقطع، از مثال ساخته شده پرتونگاری اهمیت به کار گیری از فیلم کداک MX125 یا معادل آن بعمل می آید. فلاکس یا این که روکش الکترود استیل پس از مراحل جوشکاری بر بر روی مرحله باقی باقی‌مانده و می بایست به وسیله برس فروشگاه الکترود استیل تمیز کاری شود. فلاکس نیکی تنها هادی میانی الکترود را می پوشاند ، بلکه باعث ساخت ثبات در قوس می شود و منجر ساخت جو محافظ ، سرباره و طولانی شدن دوران خنک سازی می شود. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد الکترود های استیل بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر