بها بازار جهاني آن تا سال 2024 مي تواند بيش از 80 ميليارد دلار باشد که این دستور مي تواند باعث افزايش تقاضاي کالا شود. گونه های این طریق دفع مواد سولفات آمونیوم از محلول آخری است. از این ماده در دفع مو­های زائد به کارگیری می کنند. در شرایطی که مورچه ها احساس خطر در برابر شکارچیان نمایند اسیدی را به جهت دفاع از خود ترشح می‌نمایند که آن اسید فرمیک و جوهر مورچه میباشد. همینطور مخلوط عمده، ماده گزشزا در برگ گزنهاست.ریشه لغوی فرمیک اسید از نام لاتینی مورچه (Formica) گرفته شدهاست. در مورچه ها ، همین ماده از روش ماده میانی ، از سرین گرفته می شود. اسید فرمیک “جوهر مورچه” یا متانوئیک اسید، سادهترین کاربر گروه کربوکسیلیک اسیدها است. در سال ۱۸۵۵ شیمیدان فرانسوی دیگری به نام Marcellin berthelotاسید فرمیک را با به کارگیری از مونواکسید کربن سنتز کرد، مشابه روشی که امروزه گزینه استعمال قرار میگیرد. ولی کلیدی فرایند رو به رویش به کارگیری آن در مواد حفظ کننده و آنتی باکتریال در غذای دام، امروزه در صنعت به همین مراد ایجاد میشود. به جای اسید معدنی در تولید محصولات پاک کننده و تمیز کننده ی متعدد به کارگیری می شود، نظیر پاک کننده آهک و پاک کننده کاسه توالت و … از سویی دیگر, استعمال از اسیدهای ضعیف تر, مانند استیک اسید, اسید فرمیک زنبورعسل بازدهی کمتری نسبت به فرمیک اسید خواهد داشت و میزان مصرف آن هم بخش اعظم خواهد بود. یکی از از طرز های تولید اسید فرمیک با به کارگیری از مونوکسید کربن اهمیت الکل مانند متانول (متیل الکل) در حضور یک کاتالیزور به رخ استرهای خود تهیه و تنظیم می شود. اسید فرمیک حاوی 53 گرم در لیتر هیدروژن در دمای اتاق و فشار اتمسفر هست که سه و نیم برابر آن می باشد که گاز هیدروژن فشرده می تواند در فشار 350 توشه به دست آورد. به علت وجود لینک هیدروژنی موجود در ساختار آن از ضابطه گاز ایده آل پیروی نمی­ کند.

ایندکسر