از دیگر عارضه ها افتادگی این دریچه می توان به رجوع خون به ریهها و تنگی نفس اشاره دریچه کولر اسلوت کرد. دو حفره بالایی (دهلیز) خون را دریافت کرده و دو حفره پایینی (بطن) خون را پمپاژ می نمایند. تولید لخته خون که ممکن هست موجب سکته مغزی، حمله قلبی یا مشکلات ریوی شود. یکی از دیگر از عوارض افتادگی دریچه، ریسک بالای اندوکاردیت عفونی یا عفونت روزنه قلب است. ابتدای فرایند تشخیص بیماری روزنه میترال هم تقریبا اهمیت نحوه تشخیص بیماریهای قلبی دیگر یکی از است. خوف از بیماری قلبی و نگرانی از خطرناک بودن بیماریهای قلبی یکی از دست اندرکاران تشدیدکننده استرس در فرد مریض به شمار میرود. معرفی مورد. بیمار خانم 50 ساله، زیر عمل جراحی ردوبدل دریچه میترال (مکانیکی) و بده بستان دریچه تریکوسپید (مکانیکی) قرار گرفت. در مقابل، دکتر معالج بیمار خویش را ذیل حیث می گیرد تا از بدتر شدن موقعیت با خبر گردد. از دیگر انواع دریچه دیواری روزنه خطی است که به جهت بخش اعظم هواساز ها مورد به کارگیری قرار دریچه تک اسلوت می گیرد. عمل جراحی ترمیم یا تعویض دریچه قلب: روش جراحی ترمیم یا بده بستان دریچه برای درمان بیماریهای دریچهای تجویز میشود. والوولوپلاستی: در شرایطی که شدت تنگی دریچه به حدی باشد که دارو جوابگو نباشید اما نیازی نیز به جراحی نیست، پزشک والووپلاستی بالونی میترال یا این که همان بالن قلب را تجویز میکند. کار ترمیم یا بده بستان دریچه قلب، همانند هر طریق درمانی و جراحی دیگری، خطرات احتمالی خویش را دارد. به جهت ردوبدل روزنه قلب دریچههای بیولوژیکی یا این که مکانیکی مورد استفاده قرار میگیرند. در حالتی که شدت آسیب بهحدی باشد که ترمیمشدنی نباشد، گزینه نهایی عمل تعویض دریچه و به کارگیری از دریچه قلب مصنوعی خواهد بود. در رابطه اهمیت گشادی دریچه میترال قلب و زایمان طبیعی می بایست بگوییم که چنانچه شدت شلی روزنه شدید نباشد، متخصص زنان برای وضع حمل طبیعی از دستگاه مکش خلا یا انبرک برای خروج راحتتر نوزاد استعمال میکند. یک تکنیک برای تذکر این رابطه:دریچه دیافراگم بزرگ منجر به میزان متعددی تاری پیش حوزه و پس راستا می شود.

ایندکسر