گويا همگی متوجه شدند كه براي كار و فعاليت بايد كفش هاي راحتي به پا داشته باشند . قرن نوزدهم، قرن تمامی گير شدن مد بود. قرن هفدهم، دراروپا قرن آدمهاي پرافاده بود. اين كفشها، يك كفه تخت داشت كه زيرش كاملاً پر بود و ارتفاعش گاهي به شصت سانتي متر مي رسيد. مطمئناً آدمها نمي توانستند زير بمب و باروت، نوباوه هايشان را بغل كنند و مهم كفشهايي كه پاشنه هاي بلندي داشت اين طرف و آن طرف بروند. در قرن هجدهم نیز احوال همان طوري ماند و تنها شكل پاشنه ها تغيير كرد. وى ادامه داد: استمرار در استفاده از اين كفش ها سبب عده شدن استخوان پا شده و به طرف مخالف كشيده مى شود.اين ناهنجاريها معمولا دردهاى غمگین كننده اى را درافراد ايجاد مى كند كه تغيير شكل استخوان پا رجوع و برگشت ناپذير هست و در نتيجه فرد ناچار به پوشيدن كفش سفارشى مى شود. آن‌گاه از آن، مردمان كه ديگر به دنبال تساوي و برابري بودند پاشنه هاي بلند را حذف كردند و کلیه كفشها از لحاظ طول يك شكل شد. همين گيوه خودمان كفش بسيار محكمي هست كه خيلي خنك است و پا از لاي درزهايش به راحتي نفس مي كشد مردم ژاپن نیز حساس ساقه هاي برنج، براي خودشان كفش درست مي كنند تا بتوانند موقع كار در مزرعه برنج راحت باشند. اكثر كفشهاي رسمي يا كاري در دو مدل اصلي قرار ميگيرد: كفشهاي آكسفورد(كفش بنددار) و كفشهاي رويه كوتاه سوای بند. 13- كفشهاي تخت، لژ دار و يا پاشنه كوتاه هم راحت ترند و نیز ايمن تر. سال 1792 مردمان از دست پاشنه هاي بلند و كفشهاي حرير خسته شدند و بر ضد جامعه طبقاتي در فرانسه انقلاب كردند. شروع اين مد از هلند بود؛ جايي كه کیفر شست پا و پا درد را براي مردمان قرن چهارده ميلادي به ارمغان آورد. جامعه خيلي طبقاتي شده بود و همه مي خواستند به هم فخر بفروشند و بهترين راهي كه به ذهن مردم رسيد، پوشيدن لباسهاي مختص بود. اواخر قرن پانزدهم ميلادي، وقتي كفش نوك تيز از مد افتاد، كفش نوك پهن مد شد؛ البته بيشتر در شمال اروپا ذهن ها هر روز محصولات نو خیس و عجيب تري بيرون مي داد. هر چه پاشنه بلندتر بود، موقعيت آن فرد بالاتر مي رفت مانند اين كه در آن روزگار كساني كه از بالا به تمامی چيزهاي اطراف نگاه مي كردند، احساس اقتدار زيادي مي كردند. اگر شما هر گونه سوالی در رابطه مهم کجا و طریق استفاده از کفش اسپرت مردانه خارجی در بانه دارید، می توانید اساسی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر