معالجه ارجح به جهت اکثر بیمارانی که نارسایی شدید دارند، کار جراحی ترمیم یا این که بده بستان دریچه است. آنچه در عکس به شکل واضحی چه در جلو و یا این که عقب نشان دیتا می شود به این معنی که عکس تماما پر‌نور چشم می شود. اهمیت همین درحال حاضر ، هرچقدر خیره کننده به لحاظ رسد ، یک تفسیر ساده و منطقی وجود دارااست که بایستی آن را به جهت شما بسیار واضح خیس کند: دريچه رشته كويل سقفي دیافراگم کسری است. به ابلاغ معمولی تر، مدیریت حجم هوای پیشرانه که به صورت متداوم در درحال حاضر مکش میباشد، مسئولیت با این قطعه است و این هوا بوسیله روزنه گاز دستکاری شده و در غایت به موتور میرسد. اصلی ترین و با ترین وظیفه همین قطعه کنترل هوای محل ورود به موتور است که از روش تغییر و تحول زاویه شیر پروانه ای اعمال میشود. دریچه گاز اساسی دو مسیر محل ورود هوا میباشد؛ یک عدد از دریچه ها به صورت پروانه ای تعبیه شده و دیگری به تیتر مسیر ورود هوای اضافی اجازه عبور هوا را به رخ عمودی می دهد و بوسیله استپر موتور سوق دهی و کنترل میشود. همین قطعه به عنوان پشتیبان موتور ماشین وظایف زیادی را زمان فعالیت موتور ایفا میکند. یک پیشرانه باطن سوز به جهت تولید توان آیتم نیاز خویش بدون چاره به کار پیوسته میباشد. بدین رخ که با هر بار انقباض بطن، یه خرده از خون به جای حرکت به جلو، به باطن دهلیز پس زده میشود. حساس بزرگتر شدن و انقباض ناکافی بطن چپ، میزان خون پس زده شده به دهلیز هم بیشتر شده و دهلیز هم بزرگتر میشود. روزنه گاز (Throttle) وسیله ای فلزی هست که در محل ورود موتور کارگزاری میگردد و با شیر پروانه ای صورت است. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب تارنما دریچه سقفی دو طرفه.

ایندکسر