در یک طراحی، موتور اغلب یک موتور سنکرون ریز در ترکیب اساسی سوئیچ چرخشی میباشد که می تواند موتور را در هر یک از دو نقطه توقف (“دمپر باز” یا این که “دمپر دمپر نتورک دستی بسته”) قطع کند. دمپرهای مداد توسط دمپر موتور و یا این که جکهای بادی و روغنی و یا این که به طریق مکانیکی گشوده و بسته می شوند. با اعتنا به هزینه ی جداگانه که جهت موتور برقی در همین جنس انجام می شود ارزش دمپر هوا حساس موتور برقی به طور ملموسی فراتر از بها دمپر هوا اساسی دسته دمپر دستی می باشد. همین سیستم به جریان هوای بیرون اجازه میدهد که برای هدف ها خنک کننده و صرفهجویی در هزینه به درون ساختمان وارد شود. تصور نمایید درون منزلی سیستم تهویه وجود نداشته باشد ؟ همینطور همین قابلیت در این نوع دمپرها وجود دارد که به خواسته کمتر افت فشار هوا. قدرت دمپر هواسازی صدحریق از۲ نیوتن-متر به بالا است(توانهای فراتر عبارتست از ۴ و ۸ و ۱۶ نیوتن-متر است. ممكن هست از دمپر براي قطع تهويه مطبوع مركزي (گرمايش يا سرمايش) به اتاق استفاده نشده يا تنظيم آن براي دماي اتاق به اتاق و كنترل آب و هوا به کارگیری شود. نتيجه تصويردمپر دريچه يا کاغذ اي می باشد كه جريان هوا را در باطن مجراي ، دودكش ، جعبه VAV ، كنترل كننده هوا يا ساير تجهيزات جابجايي هوا متوقف يا تنظيم مي كند. چنانچه مجرا به هوا اجازه مي دهد از دريچه هوا خارج شود ، برگ ها ، گرد و غبار و آوار نيز مي توانند در طول بادهاي شديد به درون شیوه پيدا كنند. در صورتی که احساس مي كنيد كه يك خروجي از دودكش پايين مي آيد ، اين نشاندهنده خوبي میباشد كه دمپر گشوده است. درصورتیکه احساس نمي كنيد هواي سردي از دودكش پايين مي آيد ، به اين معني می باشد كه دمپر بسته است. از امتیازات این دسته از دمپر موتورها می توان به شرایط ایمنتر آنها اشاره کرد که به دلیل داشتن دو حالت یکی چپگرد و دیگری راستگرد کار کشته خواهند بود در حالت اضطراری حیاتی گردش در جهت عکس بسته شوند. از دمپرهای گیوتین میتوان در هر مکانی که برای نگهداری منظم یا ورود به مجاری و کانالها در پشت منبع ایزوله ضروری است، به کارگیری کرد. همین دسته دمپر به وسیله ی فیوزهای منحصر زمان آتش سوزی به رخ مداد فعالیت می نماید و مسیر ورود وخروج هوا را مسدود نموده و از انتشار حریق در مسیر داکت پرهیز می کند. دمپر شیر یا این که صفحه ای میباشد که جریان هوا باطن داکت، دودکش و جعبه VAV، هواساز یا این که بقیه تجهیزات انتقال هوا را متوقف یا تهیه می کند. دمپر وسیله ای می باشد که کلیدی یاری آن تهویه هوا و سرمایش و گرمایش به صحت انجام خواهد شد. در صورتی که شما هر نوع سوالی در ارتباط دارای چه جایی و طرز استعمال از دمپر شبکه هوا در یخچال دارید، می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر