حرکت رفت و برگشتی باعث ساخت دبی می شود که می اقتدار به راحتی آن را بوسیله یک موج سینوسی نشان داد دبی پمپ برابر است اهمیت حاصلضرب مقدار جابجایی موءثر پیستون در تعداد سیکل ها در واحد زمان. طرح دیافراگم دیسکی به جهت گذرگاه سیال از یک دیافراگم تفلونی تشکیل شده است که مانعی دربین سیال روند و پیستون می باشد حرکت رفت و برگشتی پیستون به سیال هیدرولیک وارد می شود که سبب ساز حرکت دیافراگم به جلو و عقب می شود. حرکت رفت و برگشتی پمپ های دوزینگ سبب می شود جریان خروجی به صورت پالسی باشد. یک شیر تخلیه اتوماتیک هواAutomatic air bleed valve به طور پیوسته هوا را از سیال هیدرولیک خارج می کند. از آنجا که پمپ های مترینگ می بایست دوز صحیحی از سیال را پمپاژ نمایند، در حالاتی که اختلاف فشار خط رانش و مکش کاهش از 5ر1 بار باشد، به کارگیری از این شیر پیشنهاد می شود. از طرف دیگر، از آنجا که هر شیر یکطرفه ای حتی وقتی که کاملاً باز می باشد کمی مقاومت در مسیر جریان ساخت می کند، در مواردی که سیال ویسکوز می باشد به کارگیری از شیر یکطرفه تک در نصیب مکش ارجحیت دارااست و باعث کاهشNPSHr می شود. دراين جور پمپ هاوقتي پيستون درحالت مكش هست دراثرافزايش حجم درداخل سيلندرخلا ايجادمي شود(كاهش فشار)وباعث ورودمايع ازطريق شيرورودي به سيلندرمي شود(البته دراين موقعیت به علت بالابودن فشارلاين خروجي واعمال ان روي ولوخروجي شيرخروجي بسته است)ووقتي كه پيستون درجهت تراكم حركت مي كند منجر بالارفتن فشاردرسيلندرمي شود(وموجب بسته شدن ولو ورودي پمپ مي شود)ودراثربالاتررفتن فشار سيلندر شير خروجي بازمي شودوسيال باطن سيلندربه طرف لوله خروجي هدايت مي شودكه پي درپي انجام شدن اين فعالیت باعث پمپاژمايع مي گردد. آنان اساسی پذیرش مایع در درون و بیرون گوشه و کنار کار میکنند. گذرگاه سیال که به قطعات در تماس حساس سیال پمپ اطلاق می شود، بر مبنای شرایط کاری پمپ طراحی و انتخاب می گردد. هنگامی اسید سولفوریک غلیظ پمپاژ می کنید، تله لجن Sludge trap می بایست به کارگیری شود تا ذرات آلوده را به دام اندازد و محلول تمیز تحویل دهد. شیرهای یکطرفه پمپ های مترینگ باید از ورود ذرات و خرده ریزها به وسیله کارگزاری صافی، حفظ شود. پمپ های مترینگ یا این که دوزینگ کاربرد فراوانی در صنعت های گوناگون مانند صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، صنایع دارویی، صنایع پتروشیمی، صنعت های نساجی و صنعت های الکترونیک دارند. دوزینگ پمپ ها در دو دسته دیافراگرمی و پیستونی مهم متاع های متعدد (PP,PVC, PVDF,PE,S.S316)و مگنتینگ می باشند که بیشترین کاربرد آن ها برای تزریق مواد شیمیایی، محلولها و دیگر سیالها هست ، گرچه می اقتدار به جهت پمپاژ آب به میزان فشار و دبی مشخص نیز استفاده کرد. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه دوزینگ پمپ تزریق اسید بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر