یکی از پاراگراف دستگاههایی که امکان حمل سادگی داشته و میتوان به راحتی آن را از یک مکان به مکان دیگر جابهجا کرد و به جهت کنترل دستی افراد از آن به کارگیری کرد، راکت دستی فلزیاب است؛ این دستگاه اهمیت حساسیت بالایی بوده و اساسی خارج وارد شدن نور و ارتعاش تن می تواند هر گونه ماده فلزی و الکتریکی را تشخیص دهد. میگردد. از دیگر مزایای قیمت راکت بازرسی میباشد. در صورتی که فردی در گیت بازرسی گام بزند و زنگ خطر به صدا درآید سپس امنیت فرودگاه آگاه میشود. چراغ های هشدار در کنار همین قسمت ها وجود دارد که پیدا کردن شیء برای شخص امنیتی مضاعف ساده تر میشود. از ویژگی های راکت بازرسی همین میباشد ک اولاً قابلیت اتصال به شارژر را دارااست و در مدت زمانه زیاد کم باتری آن لبریز میگردد (درصورت استعمال از باطری شارژی)و در زمانه بالایی َشارژ خود را نگهداری می نماید و همینطور حساسیت فوق بالایی در تشخیص اشیا مثل خنجر و اسلحه دارد.راکت بازرسی بدنی D100S فلزیاب ازجمله دستگاه هایی میباشند که در سازمان ها و ادارات بزرگ برای امنیت و پرهیز از ورود و خروج وسایل غیر مجاز و حتی خودداری از ورود تلفن یار استفاده می کنند. در برخی از اماکن که ورود بعضی از شی ها فلزی و الکتریکی ممنوع بوده، بهترین شیوه به جهت پرهیز از ورود و خروج اینگونه از اشیاء، به کارگیری از راکت بازرسی بدنی گوشی یا این که فلزات بوده که می تواند به جهت کنترل ورود و خروج گونه های اشیا آیتم به کارگیری قرار گیرد. یکی از از ابزارهایی که میتواند به جهت در اختیار گرفتن ورود و خروج اشخاص گزینه به کار گیری قرار گیرد راکت دستی فلزیاب هست که به عنوان یکی از از تجهیزات کنترل دستی در اماکن اصلی و پرتردد مورد استعمال قرار میگیرد، تا امنیت یک مکان بالا رفته و ورود و خروج افراد به خوبی در دست گرفتن شود. مهم استفاده از همین کالا امنیت مکان آیتم لحاظ ارتقا پیدا کرده و از ورود افراد غیرمجاز هم به داخل سالنها دوری خواهد شد. همین دستگاه میتواند از خطای انسانی در هنگام بازرسی دوری کرده و مانع از ورود و خروج شی ها فارغ از مجوز راکت بازرسی اصفهان شود. شرکت تایگر حیاتی بیش از 20 سال سوابق عمل در حوزه ایجاد انواع دستگاههای امنیتی همچون دستگاه حضور و غیاب، در اختیار گرفتن دسترسی، در دست گرفتن تردد اشخاص، تجهیزات در دست گرفتن بازرسی، کنترل تردد اتومبیل و دستگیرههای الکترونیکی هوشمند بهترین محصولات را در زمینه بالا بردن هر چه عمده امنیت سازمان و منازل ایجاد کرده تا از ورود و خروج افراد به مکان در نظر داشته دوری کرده و هیچگونه تعرضی به مکان مورد حیث در زمان غیبت صاحبان کسب و عمل و یا منازل وارد نشود. در اینجا عمده به تحلیل وب وبسایت شرکت بازرسی تکین کو.

ایندکسر