پیاله 1 تا 2 هفته ورم به طور قابل توجهی قلیل می شود و آن‌گاه از یک ماه بخش اعظم ورم فروکش میکند. زمانی که کار زیبایی سانترال لب بر بر روی چهره انجام می گیرد فاصله در بین بینی تا لب اندک می‌گردد و قسمت مرکزی لب نیز ضخیمتر شده که همین دلیل موجب میگردد زیبایی چهره و رخ بسیار اکثر از قبل شده و در نتیجه چهره شخص جوانتر از سن و سال واقعی او نشان دهد. به جهت انجام همین جراحی بایستی مسافت میان لب و بینی به طور دقیق به وسیله دکتر اندازه گیری شود. نتیجه های حاصل از انجام همین عمل بلافاصله قابل بازدید است. چندین روز پس از انجام کار جراحی نتیجه ها را میتوان ملازم حیاتی کبودی و درد مختصری تماشا کرد. سانترال لب اصلی بی حسی موضعی انجام می شود و مشکلات و معایب بیهوشی را ندارد. در آغاز مهم استعمال از تزریق بی حسی موضعی جای کار بی حساس می شود. قبل از فعالیت لیفت لب بالا یا این که لیفت گوشه لب نیازی به آزمایش نیست، زیرا همین عملها معمولا پایین بیحسی موضعی انجام می شود. عمل لیفت سانترال لب ذیل بیهوشی عمومی و در یک مرکز جراحی اعتبار انجام میشود. لیفت سانترال لب چیست ؟ کار سانترال لب، لب بالایی را بالا میبرد و به آن صورت میدهد. برخی از افراد هم برای این‌که بتوانند کمی از دندان های خود را نمایان نمایند و چهره ای سینمایی خیس داشته باشند از این جراحی به کار گیری می کنند ، همینطور برای پررنگ نمودن قسمت مرکزی لب ها هم از جراحی سانترال لب به کار گیری خواهد شد. اساسی بالا رفتن سن، علاوه بر نازک شدن نصیب صورتی لب ها، فاصله در بین بینی و لب ها هم افزایش می یابد. این دلیل منجر می گردد که لب نازک شده و نازک شدن لب سبب به ارتقا مسافت بینی حساس خط بالایی لب میگردد. لیفت لب به طور همزمان اساسی فعالیت بینی نیز همگانی میباشد که در آن شکل هزینه مختلف خواهد بود. همین طریق شبیه طریق سانترال می باشد اصلی همین تفاوت که دو برش جداگانه در پایین بینی تولید می شود . نتایج حاصله شبیه به عبارتی لیفت لب سانترال هست . به جهت جوانسازی لب یا افزایش حجم لبهای نازک می توانیم لیفت لب را اهمیت فعالیت برجسته سازی سانترال لب اهواز لب مخلوط کنیم. لب بالایی کوتاه تر بوده، ولی به طور مشخصی برجسته تر است. لب بالا بلند خیس بوده ولی برجستگی کمتری دارد. ایجاد تورم و کبودی سپس از فعالیت در ناحیه جراحی شده طبیعی هست و بیمار می تواند به جهت کمتر سرعت بالا خیس آن از کمپرس سرد استفاده کند.

ایندکسر