مردان دچار به ژنیکوماستی درحدود پنج برابر اکثر از اشخاص معمولی در معرض ابتلا به سرطان سینه هستند. غده دقیقاً ذیل نوک سینه متمركز است، ولی چربی در كلیه بخش ها سینه پخش میشود. اساسی وجودی که گزینه نادری میباشد قابلیت پیدایش سرطان پستان در مردان وجود دارد.سرطان پستان باعث رویش تومور بر روی پستان یا این که پایین بغل میشود، که همین می تواند سبب درد و جراحت در سينه بند مردانه ورزشي این منطقه شود. خصوصیات و ماهیت بافت سرطانی اهمیت بافت حاصل از بزرگ شدن سینه در اثر ژنیكوماستی متفاوت است. جواب: دست اندرکاران گوناگونی می توانند سبب تبارک شدن سینه در مردان (ژنیکوماستی) شوند. احساس درد در سینه نیز میتواند از نشانهها باشد. حدود یک سوم از پسران در سن بلوغ مبتلا همین موقعیت می شوند، اما احتمال پیدایش همین عارضه در بزرگسالی كمتر از یک % است. برای مثال در برهه زمانی بلوغ بخاطر تغییرات متعددی که در تراز هورمونهای مردها ساخت میشود. تودهای كه در اثر سرطان ساخت شده باشد، معمولا صحیح ذیل نوک سینه ایجاد نمیشود. احتمال افزایش سایز سینه در آنان وجود دارد. افزایش سایز سینه بصورت غیرطبیعی از اولین نشانههاست. افزایش وزن نیز می تواند در ارتقا سایز سینه مردان موثر باشد. برخی از مردان هم فقط به برهان چاقی، اهمیت سینه های برآمده هستند، اما در بزرگی سینه به برهان تبارک شدن غدد سینه به این معنی که ژنیکوماستی، چاقی اثرگذار نیست. اصلیترین استدلال افزایش بافت سینه در آقایان، تغییرات هورمونی می باشد اما عوامل دیگری مثل زمان شیرخوارگی و مقطع بلوغ نیز تاثیر گذار است. ژنیکوماستی در دوران بلوغ: ایجاد ژنیکوماستی در دوران بلوغ به استدلال عدم تعادل هورمون ها نسبتا شایع است. سرطان پستان ممكن هست موجب فرورفتگی پوست یا این که ساخت ترشح خونی از سینه شود. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها فراوان بیشتر در مورد موي سينه ي مردان لطفا به مشاهده از وب تارنما ما.

ایندکسر