بخش اعظم از دو یا این که سه قاشق سویق روزمره مصرف نکنید. مبارزه بدر عمده قریش را داغ دار و مصیبت زده کرده بود، و از آن جمله ابوسفیان بود که یک پسر از دست داده بود و یک پسر او نیز به اسارت رفته بود و تعدادی بدن دیگر هم از نزدیکان و فامیلش به قتل رسیده و یا این که اسیر شده بودند و حساس توجه به این که خود را از رؤساى قریش مى دانست تحمل باخت از مسلمانان نیز براى او فراوان سخت بود. این خوراکی مفید از یکسری نوع ماده غذایی شامل حبوبات، دانه ها و اکثری از میوه ها تنظیم می شود. سویق یا صویق یک کلمه اهمیت ریشه عربی میباشد و اصولا این غذا ریشه عربی دارد ولی شیوه تهیه و تنظیم همین خوراک آسان بوده و شما میتوانید خویش در منزل یک سویق اصیل و خوشمزه داشته باشید و از خاصیت آن بهره ببرید. در طب سنتی خواص هر سویقی حیاتی خاصیت همان چیزی که از آن تنظیم شده تناسب دارد. روشهای تهیه و تنظیم سویق دوچندان متنوع است. سویق سنجد در بهبود میزان مرغوب بودن پوست و تازهسازی گوشت تن دوچندان مآثر بوده و باقدرت میتوان گفت که بهترین مفصل ساز طبیعی است. از همان روز نخستین میتوان به نوزاد سویق داد. وی تصریح کرد: به غیر از حبوبات و غلات می توان از میوههایی مانند سیب، به و کدو تنبل نیز سبوس تنظیم کرد که ولی آن فرآیند مختص خودش را دارد. در موقعیت کلی بایستی آرد به دست آمده از حبوبات و غلات را حدود ۲۰ دقیقه در حرارت قلیل و غیر مستقیم تفت دهند که همین زمان برای سبوس حدود ۱۵ دقیقه هست و از آنجایی که سبوس زودتر میسوزد و کیفیت خویش را از دست میدهد، نباید اهمیت هم تفت دیتا شوند. در همین شرایط چنانچه سبوس و دانه حساس نیز تفت دیتا شوند، سبوس می سویق خرید سوزد. تفت دادن آرد حدود ۲ساعت یا این که اکثر ارتفاع میکشد اما سبوس کمتر از نیم ساعت تفت دیتا می شود لذا باید قطع تفت دیتا شود.در شکل تف دادن همزمان آرد گندم و سبوس، سبوس میسوزد.سبوس حاوی اقسام ویتامین دی میباشد که در سویق میزان آن بایستی دستکم ۵۰ درصد باشد. گندم را آسیاب می کنیم و سبوس و آرد آن را از هم جدا کرده و آن گاه آرد و سبوس را به طور جداگانه تفت داده و سبوس پس از اینکه تفت دیتا شد مجدد آسیاب و الک می شود و با آردی که قبلاً تفت دیتا شد، ادغام میشود، همچنین افراد میتوانند آنگاه از این که سبوس سرد (خشک) شد به آن کمی روغن زیتون بیفزایند.

ایندکسر