«مه نور میفشاند و سگ بانگ میزند// مه را چه جرم؟ «زانهمه بانگ و علالای سگان// هیچ واماند ز راهی کاروان؟ وی ادامه داد: تمام همت ها بر این میباشد که اذن ورود و خروج هیچ جور کالای قاچاق به مرز و بوم از شیوه مرزهای رسمی داده نشود و کارکنان اداره تمام گمرک آستارا اصلی تلاش شبانه روزی در راستا جنگ مهم قاچاق کالا و مواد مخدر اهتمام جدی دارند. وی افزود: همینطور در سال قبلی ۱۰۳ پرونده قاچاق فرآورده به قیمت ۲۶۶ میلیارد و ۱۲۷ میلیون و ۳۳۷ هزار و ۱۹۱ تومان در مرز آستارا بوسیله اداره کل گمرک آستارا تشکیل شد. اداره کل گمرک آستارا به تیتر مرزبان اقتصادی مملکت احترام به مراجعین داخلی و خارجی و ارائه حداکثر تسهیلات رسمی به خدمت گیرندگان را اهمیت افتخار جزو وظایف ذاتی و اجتماعی خویش می داند اما در عین درحال حاضر همین گمرک فعال کشور ایران و استان گیلان در راستا زیرساخت های گمرکی حیاتی کاستی هایی مواجه است. فرماندار آستارا اهمیت اشاره به لزوم تجهیز دستگاه های کشف مواد مخدر در مرز آستارا، افزود: تجهیز گمرک آستارا به دستگاه های پیشرفته کشف مواد و تقویت سگ های مواد یاب یک ضرورت در این گمرک اصلی مرزی ایران است. استفاده از ابزارهای مدرن و پیشرفته کنترلی نظیر دوربین های نظارتی، دستگاه های ایکس.ری و همینطور سگ های کاشف مواد مخدر در گمرکات مرز و بوم ضرورتی اجتناب ناپذیر است و در همین راستا گمرک حساسیت های خویش را در جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و غیر مجاز به مرز و بوم داشته و قاطعانه رویارویی میکند. عنایت رضایی پور، فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا در همین رابطه در گفتوگو دارای خبرنگار ایسنا، حساس اشاره به اصلی اداره کل گمرک آستارا بر ضرورت تجهیز سیستم های کنترلی در این گمرک فعال و کلیدی شمال کشور تاکید کرد. عمل گمرک در هر شهری خصوصا در شهرهای مرزی همواره برهان پیشرفت و گسترش آن حوزه‌ محسوب می شود و مرز و گمرک آستارا در شمال غربی استان گیلان به عامل حالت اقتصادی و استراتژیکی بینظیر و وجود سه مرز زمینی، دریایی و ریلی، پیشانی اقتصادی کشور ایران هست و نقش مستقیمی در معیشت و اشتغال مردمان شهرستان مرزنشین آستارا دارد. رضایی پور خاطرنشان کرد: در سال قبلی افزایش قابل توجهی در کشف گونه های مواد مخدر در مرز آستارا داشتیم و همین نشان از یک سعی جمعی به جهت ریشه کنی این بلای خانمان سوز در این شهرستان مرزنشین را دارد. ترانزیت مطلقا شاخصه اهمیت فعالیت گمرک آستارا میباشد و همین گمرک طی دو ده سال آخر همواره اهمیت رشد صادرات و واردات مواجه بوده و یک عدد از فعالترین مرزهای زمینی مرز و بوم به شمار میرود و در بازه زمانی اوج کرونا به رخ شبانه روزی فعالیت ممتازی داشت. مجهز نمودن جایگاه های متعدد اداره کل گمرک آستارا اصلی هدف همسو شدن اهمیت عمل های گمرک کشور و همچنین گمرک جهانی در امر عمل قرار داراست و کار در این گمرک بر مبنای ضابطه است. چنانچه شما هر دسته سوالی در رابطه دارای کجا و شیوه به کارگیری از خرید سگ بوربول دارید، می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر