ضدکف پودری: همین فرآورده به صورت جامد و محلول در آب است که مثل مورد ها قبل آلودگی به جهت محیط زیست ندارد و واکنش پذیری کمی دارد. تعیین افزودنی ضد کف مطلوب نیز از این دستور مستثنی نمیباشد و یک عدد از وظایف اصلی اهمیتی میباشد که بر دوش مهندسان شیمی گذاشته می شود. کلیدی وجود این‌که در بیشتر مورد ها دو اصطلاح ضد کف1 و کف زدا2 بجای یکدیگر بکار می رود، تمجید صحیح این اصطلاحات با یکدیگر متفاوت است. در طول دهه 1950 ، آزمایشات کلیدی کف کننده های بر پایه سیلیکون شروع شد. همانطور که بیان شد ضد کفها حیاتی سازش محدود تعیین میشوند. اما ضد کف، مواد شیمیایی یا این که ترکیبات فرموله شده ای میباشند که مانع تشکیل کف می شوند. تمایل به ایجاد و تشکیل کف، می تواند ناشی از فرمولاسیون این تیم از سیالات و یا نوع کاربرد آن ها باشد و استعمال از فعال کننده های سطحی اتوکسیلات، آمیدهای اسید چرب، کربوکسیلاتهای آمین خنثی شده، سولفوناتهای نفتی یا طیفی از سایر فعال کننده های سطحی می توانند اثر گذاری بسزایی در از دربین بردن کف ترکیبات ضد کف روغن موتور داشته باشد. آن گاه ادغام حاصل به یک امولسیون بر شالوده آب یا این که روغن تثبیت کننده، اضافه می شود. به پراکندگی پایدار گاز در یک مایع، کف یا فوم گفته میشود. عامل ها بسیاری که منجر عدم ثبات کف ها می شوند، به خوبی سبب بی ثباتی امولسیون ها هستند. آنتی فوم ها در مایع کف، غیرقابل حل می باشد و از خصوصیت های اساسی آن، همین هست که به سهولت و به سرعت بر روی مرحله کف توسعه می یابد. حباب و کف تولید شده در رنگ در حقیقت پخش گاز در فاز مایع است. صورت پایین نشان دهنده ارتقاء و تثبیت حباب های هوا در یک مایع حاوی سورفکتانت می باشد. در چنین شرایطی ضد کف خواهد توانست وارد دیواره حباب کف شده و انعطاف فیلم کف را تخریب کرده و یا گرانروی سطحی را کاهش دهد. همین سبب ساز ترکیدن حباب های هوا و از میان رفتن سطح کف می شود. در قبلی مردمان به جهت از در میان کردن کف از روغن سوخت ، نفت سفید و روغن های سبک استعمال می کردند . عموما فرمول تصحیح شده برای تعدادی هفته در دمای مقداری بالا (حدود ۵۰ درجه) پیر می شود و آن گاه مجددا برای مقدار بازدهی کف زدایی آزمایش میشود. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد کف ضد بارداری بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر