در حین شیوع بیماریهای خطرناک مسری ، بخش های بهداشتی همچنین ممکن میباشد به اعضای جامعه توصیه نمایند که از خود نگهداری کنند.اکثر ماسک ها به طور کلی طوری طراحی شده اند که قادر به پوشاندن تمام دهان و بینی شما ماسک سه لایه 3 بعدی باشند. درصورتیکه عموم مردم و همچنین کارکنان نگهداری های بهداشتی این اقدامات را رعایت کنند می توانیم از شیوع عفونت به خودمان و همچنین اطرافیان خودداری نماییم و همینطور از هدر رفتن اثاثیه ماسک در هنگام بروز هرگونه بیماری خودداری می کنیم. پاسخ این سوال به جور ماسک شما و همینطور به دسته پوست شما بستگی دارد و لزوماً زمانه بندی از پیش تعریف و تمجید شده ای برای آن مشخص و معلوم نیست. در برابر روغن مقاوم نیست. رضایی تاکید کرد: به کارگیری از ماسک در گزینه فعالیتهای ورزشی مانند شنا، مجاز وجود ندارد و رعایت فاصله اجتماعی مهم بیشتری دارد. براین اساس اصلی بهداشت دست و استعمال از سایر تجهیزات نگهدارنده فردی (PPE) را در زمان نیاز فراموش نکنید. 3. در شکل امکان برای دوری از آلودگی سطحی دستگاه تنفس، از نگهدارنده شکل به کار گیری کنید. ماسک جراحی به تیتر یک حفظ کننده در برابر ذارت معلق عفونی در فضا شناخته شده و توسط متخصصان تندرست در حین فعالیت جراحی پیشنهاد شده است. 2. پس از تماس نزدیک با هر بیمار در گیر به یک بیمار عفونی که نیاز به اقدامات احتیاطی دارااست آن ها را دور بیاندازید. همانطور که می دانید ماسک فیلتردار به طور معمول لایه ای می باشند که همین مورد قضیه یک نکته مثبت به حساب می آید. بر خلاف باور عمومی که در در میان مردم ترویج پیدا کرده است ماسک ها وسیله ای موقتی هستند که بصورت یکبار مصرف می توان از آنان استعمال کرد پس حتمی به ذکر هست هیچگاه از محصولات بهداشتی یک توشه مصرف بطور مکرر استفاده نکنید چون هر صورت بند فیلتردار یک مدت زمان وقتی مشخصی داراست که به عنوان ارتفاع عمر آن ها در لحاظ گرفته می شود. آنها را از نور UV یا نور خورشید بدور نگه دارید. ماسک های N95 حساس نور UV تخریب می شوند. البته ماسک های آبرسان می توانند دوران بیشتری روی پوست بمانند. عموما 10 تا 20 % آن به راحتی توسط پوست تحمل می شود. فقط دو گونه پارچهی تصنعی که یکی از آنها 100 % پلیاستر بود، فیلتر لطف بود و بخش اعظم پارچههای مصنوعی از جهت قابلیت فیلتر کردن، ارزشی نداشتند؛ اما حتی زدن ماسکی که از پارچهی مصنوعی تهیه شده، خوبتر از اصلاً ماسک نزدن است.

ایندکسر