حتی در شرایط دریچه هوای بازگشت قابل استفاده می باشد. روزنه های خطی اسلوت یا این که اسلات حتی به صورت قوس دار، متناسب با انحنای موجود در سقف، قابل ایجاد و نصب می باشد. همین جور روزنه خطی اسلوت قابلیت نصب در کنج دیوار و سقف های کلیدی انواع ناهمگون دارد. قابلیت و امکان ایجاد به شکل منحنی و مدور را دارا می باشد. کارایی بسیار بالای همین دسته از دریچه ها سبب ساز ساخت انبوه آنها در ایجاد دریچه شده است. این نوع از دریچه های خطی حیاتی مرحله موءثر مناسب و افت فشار اندک است. به علت داشتن پروفيلهای تو لبریز اين دريچه بسيار توانمند می باشد و براي به کارگیری در محلهايی كه احتمال ضربه وجود دارد(مانند كف و يا پايين ديوارها) مناسب ميباشد. از آنها میتوان در مکانهایی مانند راهروهای طولانی و مکانهای پهناور عمومی، جلوزن و برگشت حرفه کویل ها به کار گیری نمود. دریچه اسلات عمودی به سمت خارج؛ این نوع روزنه قابل کارگزاشتن بر بر روی پیشانی دیوار در جایی که مرحله بیرونی دو دیوار با هم عکس العمل می کنند، می باشد. ولی در این حالت دریچه اسلوت قوس دار قابلیت تولید پره های داخلی و دمپر کشویی را نخواهد داشت. این محصولات که در موقعیت کلی جریاناتی همچون هوا را در اختیار گرفتن می کنند، اشکال فراوان گوناگونی دارند. ضروری به ذکر است که از این روزنه ها می قدرت به عنوان یک گزینه دکوراتیو در طراحی های مدرن ساختمانی، به طور ویژه ای بهره مند دریچه خطی کولر شد. حساس زیبایی اختصاصی بفرد و قابلیت به کارگیری دکوراتیو علاوه بر کارآیی فنی می باشد. امکان ارتقا تعداد رخنه های خروج هوا تا آبادی اسلوت را دارد. اساسی قابلیت و امکان تهیه و تنظیم یکنواخت و همگن جریان هوا می باشد. یکی دیگر از روزنه های تهیه و تنظیم هوا دریچه خطی می باشد. همین نوع دریچه در حالتی که ارتفاع آن بلندتر از عرض روزنه باشد ، شکیل تر به حیث می برسد و می بایست در حیث داشت به برهان توزیع هوا به رخ خطی و در زاویه ۹۰ سکو و استعمال از پره های ثابت ، قابلیت جابجایی پره جهت تهیه و تنظیم پرتاب هوا در جهات گوناگون قابلیت پذیر نمی باشد. اما همین نکته را باید در حیث داشت: چنانچه که موقع کارگزاشتن طول های بلندتر آیتم نیاز باشد می اقتدار قطعات بیشتری را کنار نیز در مکان آیتم حیث کارگزاری کرد. چنانچه شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم انواع روزنه خطی لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر