درصورتیکه توجه کرده باشید، یک سری از دریچههای قدیمیتر، همین قابلیت را نداشتند که بتوانید مسیر ورود باد به باطن محفظه را تغییر تحول دهید. از همین رو در جور نو همین نوع درچهها، کارایی شده می باشد اهمیت استفاده از پرههایی که درون دریچه تعبیه میشود، تا حدود زیادی جلوی گرد و غبار گرفته شود. بخش اعظمی از کاربران، از گرد و غباری که به خانه وارد میشود گلایه دارند. مسافت ی هر کدام از این خطوط تشکیلِ یک شیار یا این که در اصطلاح یک اسلوت را می دهد.بطور نمونه اگر یک دریچه کولر کلیدی یک تیغه ی T رخ در وسطِ خویش باشد و همین تیغه روزنه کولر را به دوشیار تقسیم کند،آن روزنه کولر را دریچه دواسلوت می نامند. دریچه کولر پلاستیکی هم یکی از دیگر از انواع محصولات موجود در بازار فروش دریچههای کولر میباشد که استعمال از آن می تواند مزیتهای قابل توجهی را به جهت خریداران به یار داشته باشد. این دریچههای کولر آلومینیومی جدید، این قابلیت را دارا هستند که اهمیت تغییر تحول پرههای عمودی، هوا را به قسمتهای دیگر خانه یا محفظه اداره پخش کنند. تنها تفاوت آن اساسی جور آلومینیومی این است که، تمامی قسمتهای این دریچه از ورق روغنی ساخته شده می باشد و در صورتی که ضخامت آن دوچندان باشد، میتواند طول قدمت بالایی داشته باشد. در همین بازدیدها علاوه بر متراژ جور کانال کشی که می تواند گرد و چهارگوش یا از متریال های خرطومی یا این که انعطاف پذیر (فلکسیبل) باشد هم دریچه کولر در زنجان گزینش میگردد. اگر دقت کرده باشید، مشکل با کولرهای آبی، ساخت رطوبت بالا و گرد و غبار است. دریچههای گرد پلاستیکی هم که در حمام و سرویس بهداشتی گزینه به کارگیری قرار میگیرند به خواسته تنظیم هوای مطبوع در این فضاها به کار گرفته میشوند. در حالتی که شما نیاز به تنظیم روزنه کولر دارید توصیه می گردد به جهت خرید گونه های روزنه کولر آبی حیاتی مرکزی تماس بگیرید که محصولات مورد نیاز شما را اهمیت بالاترین کیفیت و مناسبترین ارزش به بازار ارائه میدهد. در اینجا بیشتر به بررسی وب وبسایت دریچه کولر شورلت نوا.

ایندکسر