در نتیجه قبل از خرید کردن از یک مغازه اینترنتی به رخ آنلاین توصیه می نماییم که ابتدا کل لینک هایی که در google آن گاه از سرچ نمودن نام کالا مورد نظر خویش به جهت شما سناریو داده می شوند را به لطف باز‌نگری کنید؛ تا بتوانید محصول گزینه نظرتان را دارای مناسب ترین قیمت خریداری کنید. انتهای سرشانه همان میزان ی مد نظرتان خواهد بود. بدین رخ که میزان کارور جلو کمتر از کارور پشت خواهد بود. حال در سمت چپ سرمشق لباس نوپا گانه ، برای ترسیم الگوی بالاتنه پشت به میزان ی یک ششم بدور گردن به علاوه ی نیم سانتی متر از سمت چپ قاب جلو می رویم و آرم می زنیم و به اندازه ی ۱٫۵ سانتی متر نیز از نقطه ی سمت چپ کادر سرمشق زیر می آییم و علامت می زنیم، این دو نقطه را نیز دارای خطی هلالی رخ به نیز متصل می کنیم. اکنون بر روی خطی که در در آغاز رسم کردیم و آن را خط اریب می نامیم به اندازه ی به دو سانتی متر از وسط کادر به سمت بالا می رویم و آن گاه این نقطه را به دو طرف خط اریب متصل می کنیم، نکته ای که در این نصیب می بایست به آن دقت داشته باشید این است که همین خط در قسمت بالای خط اریب قرار خواهد گرفت. سپس به جهت این که اندازه ی دور سینه را کودک را به دست آوریم متر را بدور سینه قرار می دهیم، البته به جهت این که لباس تنگ نباشد می بایست انگشت اشاره و انگشت کناری آن را به هم بچسبانیم و به صورت عمودی فی مابین متر و تن قرار می دهیم تا بتوانیم میزان ی دور سینه را به دست آوریم. پس از ترازو گیری نوبت به رسم الگوی بالاتنه ی نوپا می رسد، دقت داشته باشید که در رسم الگوی بالاتنه ی طفل نصیب جلو و پشت سرمشق را به طور هم زمان آموزش خوا هیم بخشید و در حین ترسیم الگو نیز نکاتی را ابلاغ می کنیم. به جهت ترازو کارور بایستی متر را روی آن نصیب از متر که از بدن انقطاع می گردد قرار و تا سمت دیگر امتداد مدل لباس بچه گانه 7 ساله داد. 8. در تراز هشتم بدور بازو نظارت میشود. برای این که به دور بازو را اندازه گیری کنیم متر را بدور قسمت پررنگ ی بازو قرار می دهیم و دو انگشت را بین متر و بدن قرار می لباس نوباوه گانه خفن دهیم.

ایندکسر