از طرف دیگر، کاربرد این کود میتواند کلسیم گیاهانی را که اساسی نبود پتاسیم مواجه میگردند را تأمین کند. نیترات پتاسیم آب جذب می کند بدین ترتیب در محصولاتی نظیر باروت که از شوره استفاده می شود در شکل قرار گیری در هوای آزاد رطوبت می گیرد و خراب می شود . محلول کلرید آمونیوم در آب مضاعف اکثر از نیترات پتاسیم هست ، بنابراین شما بلورهای نیترات پتاسیم دریافت خواهید کرد که می توانند از محلول کلرید آمونیوم جدا شوند. یک طرز جایگزین به جهت تولیداین ماده سوای محصول جانبی آمونیاک، مخلوط نیترات آمونیوم و کلرید پتاسیم می باشد که به راحتی به عنوان جایگزین نمک فاقد سدیم به دست میآید. نیترات پتاسیم در الکل غیر قابل انحلال و غیر سمی است؛ نیترات پتاسیم حیاتی دست اندرکاران کاهنده به طور انفجاری واکنش نشان میدهد، ولی به خودی خویش فاقد خصوصیت انفجاری است. دیتاها سم شناسی بیش تر: براساس داده ها ما در مورد سمیت حاد و مزمن این ماده به طور کامل تحقیق نشده است. این نمک از ارزانترین نیترات های قلیایی و طبیعی در دسترس می باشد که به طور گسترده در ترکیبات پیروتکنیکی مولد مادون قرمز، فلیر و ترکیبات تاخیری به کار می رود. 3.12 احتمال تجمع زیستی : دیتاها تکمیلی بیشتری در دسترس نیست. 3. در تهیه این مدرک همت شده تا این دیتاها اصلی نهایت اعتنا از لهجه دارای به گویش پارسی برگردانده شود. به کاهش آلرژی دردناک دندان ها به مواد شیرین، داغ و یا سرد امداد می کند، از همین رو در ساخت خمیر دندان به عنوان ماده ضد آلرژی آیتم استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر 77 پروانه بهرهبرداری در زمینه صنعت های شیمیایی کلیدی سرمایهگذاری یک هزار و 160 میلیارد ریال در استان وجود داراست و بیش از 95 طرح هم در پتاسیم نیترات در خمیر دندان دست احداث است. پتاسیم نیترات یک اکسیدکننده تقریباً قادر می باشد که در صنعت های غذایی و داروسازی و در کشاورزی آیتم به کارگیری قرار می گیرد. سمیت نهاد های مختص هدف- یک بار مواجهه: اثراتی، شناخته نشده است. این ارتقاء یک نمودار صعودی را پدید می آورد. وی، علت افزایش ایجاد را حذف واردات همین کالا به مرزوبوم ابلاغ و اضافه کرد: این میزان تولید، ۱۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی برای میهن به یار داشته است. همچنین همین فرآورده درصورتیکه در معرض حرارت قرار گیرد، منجر ارتقا شدت آتش سوزی می شود. 3.10 مجزاسازی ی حرارتی/شرایطی که باید ازآن غربت شود: اگر پایین موقعیت مورد توصیه، انبار شده و مورد به کار گیری قرار گیرد، مجزاسازی ی حرارتی حادثه نمی افتد. اگر شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در گزینه نیترات پتاسیم به جهت سیب زمینی لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

ایندکسر