این نوع از افراد اضطراری هست تا مدرک ها و هم سندهای گزینه نیاز و کافی را در اختیار داشته باشند که نشاندهنده ی این باشد که این شخص به تیتر یک ورزشکار حرفه ای پیش از این مشغول به انجام عمل بوده است و به امداد همین مدارک و مستندات، این موضوع کار حرفه ای به ثابت برسد. 1. نخستین گواهی برای نشان دادن کار رشته ای مدرک های مربوط به قهرمانی های به دست آوردن شده در سطح ها مختلف اعم از شهری، استانی، کشوری و بین المللی است. 1. تمامی مشخصات فرد ورزشکار یا به عبارتی بازیکن آیتم حیث به شکل تام و دقیق. در اکنون حاضر کشورهای زیادی وجود دارا هستند که وضعیت موجود برای هجرت برای افراد فعال در فن ی ورزشی فوتبال در آن ها فراهم آورده شده میباشد و آن ها از اشخاص ورزشکار فن ای که از کشورهای متفاوت به کشورشان می آیند، استقبال کرده و پذیرای ایشان هستند. 4. تمامی ی قراردادهای حرفه ای شخص که دیرین بر آن وجود داشته اند. مدارک و مستندات لازم به جهت این که اثبات کنیم، فرد به رخ فن ای درگیر به انجام کار ورزشی بوده است، کدام هستند؟ سایر موارد و اطلاعاتی که می بایست در جاب آفر یا قرارداد استخدامی به جهت بازیکن به ثبت برسد، کدام هستند؟ به جهت مسافرت به کانادا از نحوه فوتبال یا به هر میهن دیگری، فرد لازم میباشد تا یک قرارداد استخدامی یا به عبارتی جاب آفر در اختیار داشته باشد. سالانه ایرانیان بسیاری به مرزو بوم کانادا مسافرت میکنند. فاکتور سوم و مهم مهاجرت به کانادا از طریق اسکیل ورکر، ارزیابی برحسب امتیازبندی است. بعضی از با ترین شاخصه های اقتصادی که بر سرمایه گذاری و سوددهی ثبت کمپانی در کانادا مؤثر میباشد عبارتند از: نرخ ساخت ناخالص ملی، تورم مهاجرت به کانادا کشاورزی و مالیات. چند نکته ی با که در زمینه ی جاب آفر یا این که قرارداد استخدامی به جهت مهاجرت به کانادا از طریق فوتبال وجود دارد! 10. سایر قانون ها، وضعیت و توافق هایی که میان کارفرما و کارمند که همان بازیکن می باشد و در قرارداد به تصویب رسیده است. در ادامه به تحلیل روش های مهاجرت می پردازیم. برخی از همین برنامه های مهاجرتی در طول تحصیل و برخی آنگاه از فارغ التحصیلی این زمان را به جهت دانش جو فراهم می سازد تا در خواست اقامت دائم نماید.همچنین مطابق قوانین کانادا، فارغ التحصیلان کانادا می توانند آن گاه از تحصیل، ویزای عمل درخواست نموده و در این میهن زندگی و درگیر به فعالیت شوند و سپس از روش برنامه های دیگر مهاجرتی که پیش نیاز آن ها داشتن تجربه کار در کانادا می باشد برای اخذ اقامت دایم کانادا اقدام نمایند.

ایندکسر