نحوه تنظیم احراز هویت دو عاملی برای Apple ID و حساب iCloud – Macworld


سوزی از سال 2006 اپل را تحت پوشش خبری خود قرار می دهد ، و هنگامی که او به MacBook Air و آیفون خود چسبیده نیست ، می توانید قلعه های ماسه ای خود را در ساحل یا اسنوبرد در کوهستان بسازید.


منبع: shogh-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>