نحوه نامگذاری الکترود ها چگونه است؟

به منظور نام گذاری الکترودها از EXXXXX استفاده می شود که E حرف قبل از یک عدد چهار یا پنج رقمی به منظور الکترود می باشدکه در روش جوشکاری با قوس الکتریکی استفاده می گردد و در صورتی که جوشکاری با گاز باشد بجای E از RG استفاده می شود و XXXXX اعدادی 4 الی 5 رقمی می باشند که به توضیح این موارد در ادامه می پردازیم. این پوششها بیشتر به این دلیل فراهم میشوند که از روی آنها بتوان پوششهای رنگ را بر روی قطعات فلزی بکار برد. یعنی یک روش رایج برای محافظت فولاد، لایه نشانی آن با لایه نازکی از روی است ؛ این فرایند ” گالوانیزه کردن” نامیده می شود. پس پوششهای فسفاتی ، کروماتی ، بعنوان آستر نیز در قطعات صنعتی میتوانند عمل کنند؛ چرا که وجود این پوشش ، ارتباط رنگ با قطعه را محکمتر میسازد. پوشش های کادمیم مخصوصا در محیط های طبیعی موثرند. در برابر SCC در محیط های خورنده با درجه حرارت های زیاد پایداری مناسبی از خود بروز می دهد. از آنجایی که تعویض این قطعات مستلزم صرف هزینه های بسیار زیاد می باشد بنابراین به منظور کاهش هزینه ها از عملیات سخت کاری سطحی جهت تعمیر، بازسازی و افزایش عمر مفید قطعات استفاده می شود.

انواع الکترود ضد سایش حل شدن این روکش قربانی ، الکترون هایی را به جا می گذارد که در آهن جمع می شوند و آن را کاتدی می کنند؛ بنابراین از خوردگی و حل شدن آهن جلوگیری می شود(شکل پایین، سمت چپ). الکترون ها از آهن آزاد شده و به سمت قلع می آیند و آهن را آندی تر می کنند؛ پس اکنون قلع، پوسیدگی آهن را بیش تر می کند! رنگ کم و بیش دارای تحلخل است و اگر خوب فراهم نشود، نمیتواند از خوردگی جلوگیری کند. به عنوان نمونه اگر از برس فولاد ضد زنگ برای تمیز کردن فولاد کربن استفاده نمودید، از آن برس مجدد جهت قطعات ضد زنگ استفاده نفرمایید. همچنین با پدیده الکترولیز ، آهن را به اکسید آهن سیاه رنگ (البته بصورت کنترل شده) تبدیل میکنند که مقاوم در برابر خوردگی است که به آن “سیاهکاری آهن یا فولاد” میگویند که در قطعات یدکی ماشین دیده میشود. بعنوان مثال ، میتوان تحت عوامل کنترل شده ، لایهای از اکسید آلومینیوم بر روی آلومینیوم نشاند.

روکش آندیروکش آندی برای محافظت زیرلایه های آهن و فولاد تقریبا فقط به روکش های روی (Zn) و آلومینیوم (Al) یا آلیاژهای آن ها محدود می شود. اکسید آلومینیوم دارای تخلخل و حفرههای شش وجهی است که با الکترولیز ، رنگ در این حفرهها قرار میگیرد. گالوانیزه ، بطرق مختلف انجام میگیرد که یکی از این طرق ، آبکاری با برق است. در آبکاری با برق ، قطعهای که میخواهیم گالوانیزه کنیم، کاتد الکترولیز را تشکیل میدهد و فلز روی در آند قرار میگیرد. مصرف زیاد این نوع پوششها ، در صنعت کنسروسازی میباشد که بر روی ظروف آهنی این پوششها را قرار میدهند. این الکترود جوشکاری نیز مانند الکترود با انجماد پرشده دارای روکش سنگین فلاکس می باشند، سرعت بالای رسوب گذاری این نوع الکترودها مثال زدنی است. یکی دیگر از مزایای به کار بردن این نوع الکترود ازاد شدن دمای بالا در اثر سوختن هیدروژن و اکسیژن است که باعث بالا بردن مضاعف دمای محدوده حوضچه مذاب است که باعث نفوذ بشیتر جوش نیز می شود. اکسید آلومینیوم رنگ خوبی دارد و اکسید آن به سطح فلز میچسبد و باعث میشود که اتمسفر به آن اثر نکرده و مقاومت خوبی در مقابل خوردگی داشته باشد.

به عبارت ساده تر در سختی های یکسان این عوامل کاربایدی هستند که باعث راندمان و ماندگاری بیشتر فلز جوش روی قطعات صنعتی میشود. روی دارای نقطه ذوب پایینی است. این الکترود از دسته الکترودهای کم هیدروژن دارای پودر آهن است و برای جوشکاری فولادهایی که در دماهای بالا بکار برده می شود مورد استفاده قرار می گیرد. لیست قیمت الکترود ضدسایش, خرید سیم جوش ضدسایش, فروش سخت کاری, سختکاری, الکترود ضد سایش, سیم جوش ضد سایش, الکترود سخت کاری, الکترود سختکاری, سیم جوش سخت کاری, مارتک, کرودور, قیمت الکترود ضد سایش پودر ضدسایش. سخت کاری در دمای C °1240 – 1160 به همراه کوئنچ در روغن انجام می شود. آنیل کردن در دمای C °830 – 800 به مدت 2 ساعت انجام می پذیرد. خواص و مشخصه آن مطابق گروه ۶ است با این تفاوت که با جریان Ac مورد استفاده قرار می گیرد. می توان در تمام وضعیت ها و جریان متناوب و یکنواخت استفاده کرد. با استفاده از رنگها بصورت آستر و رویه ، میتوان ارتباط فلزات را با محیط تا اندازهای قطع کرد و در نتیجه موجب محافظت تاسیسات فلزی شد. با استفاده از محلولهای معینی مثل اسید سولفوریک با مقدار معینی از نمکهای فسفات ، قسمت سطحی قطعات فلزی را تبدیل به فسفات یا کرومات آن فلز میکنند و در نتیجه ، به سطح قطعه فلز چسبیده و بعنوان پوششهای محافظ در محیطهای خنثی میتوانند کارایی داشته باشند.