4- اگر زوج ( مرد) قبل از درخواست مهریه تمام اموال خود نظیر منزل و ماشین و غیره را به اسم کس دیگری بزند، خانم برای دریافت مهریه اصلی نقص‌ مواجه میشود؟ مهر المسمی ممکن است عین معلوم ( خودرو معین یا این که خانه ای مشخص و معلوم و …) باشد یا این که ممکن هست کلی ( سکه ، پول و..) یا حق مالی یا این که منفعت یا این که انجام دادن فعالیت معین و.. از ویژگی های گواهی لازم الاجرا ، همین است که می قدرت از روش دفتر کار منزل تهیه مدرک ازدواج و گرفتن اجراییه و مراجعه به اداره اجرای سندها قانونی تصویب آن را به اجرا بگذارد. جمع ای ارتقاء مهریه آنگاه از ازدواج را به تیتر یک تعهد و آیین بر ذمه زوج قبول دارند و یقین دارا‌هستند در صورتی که مرد از پرداخت آن به زن امتناع نماید ، زن می تواند به موجب دادخواست در دادگاه حقوقی اقامه مشاجره کند و همین بحث صحیح میباشد . در شرایطی که مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، صرفا ملائت زوج ملاک پرداخت است. بر مبنا بند ۶ ششم ماده ۴ ضابطه حمایت از خانواده، در خصوص مهریه، به محض انعقاد قرارداد عقد فی مابین دو طرف، مرد موظف به پرداخت مهریه به همسر قانونی و فقاهتی خود می باشد. در مرداد ماه ۱۳۸۸ دیوان عدالت اداری بعد از مشاجره و تبادل در خصوص افزایش مهریه آنگاه از عقد به این عاقبت رسیدند که ارتقاء مهریه آن‌گاه از عقد از حیث فقهی درست نمی باشد و مهریه فقاهتی به عبارتی مقدار مهریه ای میباشد که در ضمن عقد تعیین شده و زوجین بر سر آن به توافق رسیده اند و تغییر‌و تحول میزان آن بر خلاف شرع است . همینطور آنچه را که از نظر ضابطه یا شرع ممنوع شده یا چگالی هست مثل مشروبات الکلی یا تفنگ یا مواد مخدر یا اموری که برخلاف نظم عمومی میباشد را نمی قدرت به تیتر مهریه قرار بخشید . از سویی زیرا اعضاوجوارح و جوارح انسان مالیت نداشته و نمی قدرت مورد قضیه قراردادها داد ، تعیین دست یا این که پا و دیگر شرکت‌ کنندگان تن به عنوان مهریه فسخ هست . در صورتی که چه در بخش اعظمی از موارد خانمها از حق مطالبه مهریه خود فورا بعد از عقد نکاح استفاده نمی نمایند و به طور معمول در هنگام اختلافات و یا این که طلاق آن را مطالبه می کنند . درصورتیکه شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد وکیل مهریه ظهر لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر