هزینه پروتز به طرز تزریق، اهمیت توجه به نوع پروتز انتخابی و میزان موردنیاز آن، مختلف می باشد. به همین ادله قبل از فعالیت کلیدی بیمار در مرود هزینه تقریبی و جور عمل موردنیاز صحبت میشود تا شخص از شرایط پیش روی خودآگاه باشد. از همین روش به ندرت جهت کوچک یا این که کوتاه کردن چانه نیز استفاده میشود. جلو آوردن، پررنگ سازی، بزرگ تر کردن چانه، ایجاد تقارن در نیم رخ و کل رخ بیمار. در این حالت متخصصان این کلینیک می توانند ترکیبی از ژل یا چربی را برای جلو آوردن چانه، زیبایی زنخدان و تولید خط فک مورد نظر شما آیتم به کارگیری قرار دهند. ژنیوپلاستى به خصوص در موارد بینى هاى کشیده و تبارک ، در زیبا به نظر رسیدن صورت کمک شایانى پروتز نیم فک میکند. فعالیت جراحى گذاشتن پروتز زنخدان معمولأ اساسی یک جسم خارجى (پروتز ) از محصول سیلیکون ، گورتکس ، آلودرم و یا پورکس انجام می‌گردد که از طریق برش تحت چانه یا این که درون دهن به نصیب تحتانى/جلوئى چانه منتقل می‌شود .استفاده از استخوان هاى تن از پاراگراف بینى به جهت فرم نا مطلوب مدت هاست منسوخ شده است. برای گذاشتن پروتز در دهان ابتدا برش کوچکی در ناحیه دهان ساخت می شود. • به جهت کاهش جای زخم، معمولاً برش در داخل دهن و زیر چانه تولید می شود. فعالیت تبارک کردن زنخدان معمولا به صورت سرپایی اهمیت استفاده از تجهیزات جراحی اولیه انجام می شود، البته قابلیت انجام کار جراحی زنخدان در بیمارستان هم وجود دارد. در هر دو کار مقدار جلو کشیدن زنخدان معمولأ در حد ٦ میلیمتر است و در صورتی که بیش از این نیاز باشد احتمالأ مریض کاندیداى جراحى فک ( ارتوگناتیک) مى باشد و پروتز هاى پهناور یا ژنیوپلاستى اهمیت مسافت نتیجه های غیر طبیعى به بار مى آورد. پروتز چانه درچانه هاى بلند ، کوتاه و یا این که زاویه دار پاسخ گوى نیاز هاى مریض نمی باشد و فقط در بعد افقى کاربرد دارد. زمان به کارگیری از طرز تزریق ژل به زنخدان (یا تزریق چربی به چانه) متخصصی که تزریق را انجام می دهد بایستی ادراک مطلوب از آناتومی چانه و خصوصیت ظاهری آن داشته باشد که در نتیجه بافت های قابل انعطاف و چارچوب اسکلتی پایین زنخدان ایجاد می شود. در رخ وجود همین خلل شما می توانید از تزریق ژل و چربی در چانه برای معالجه اختلال به کار گیری کنید.

ایندکسر