مسئلهای که اهمیت تأیید مدارک استقلال و پرسپولیس به جهت صادر شدن جواز حرفهای از سوی کمیته بدوی فدراسیون فوتبال، حتی کنفدراسیون فوتبال آسیا را نیز عصبانی کرد تا این دو باشگاه، به بدترین رخ ممکن از آسیا کنار گذاشته شوند. پس رعایت عشق و توجه مردم آن اهمیتی که به طور معمول می پندارند، ندارد و تبعیض دربین ورزشهایی که نام بردیم نشانه آن است که شکافت فوتبال از جای دیگر است خیر به ملاحظه عشق ای که مردمان به آن دارند. در تاریخ گهگاه دربین دو فرمان پیوستگی ساخت می شود و همین پیوستگی موجب می شود که هر یک از آن دو چیز شکل و احوال دیگری پیدا کنند. لیوان جهانی فوتبال از بزرگترین رویدادهای ورزشی دنیا است که هر چهارسال یکبار در یکی از کشورهای اخبار فوتبال 120 عالم روی میدهد. شطرنج قواعد ظریف دارااست و آزادی و امکانهای بازی در شطرنج حیاتی هیچ بازی دیگری جز فوتبال قابل قیاس نمیباشد ولی در شطرنج تکنیک دخالت ندارد و هر چه است تاکتیک هست و حالا آنکه در فوتبال ترفند بازیکنان طرح و اجرای تاکتیک را میسر میکند. و فوتبال به ما چه می دهد و اگر نبود چه کمبودی حس می کردیم؟ پرسش را به شکل دیگری مطرح نماییم ما چه نیازی به فوتبال داریم؟ در ابتدا اساسی همین دقت و علاقه معلوم فقدان و گهگاه گمان می‌شد که یک پناهگاه غفلت یا مخدری پیدا شده است که می توان جوانان پرشور و هیجان را به آنجا حواله اعطا کرد و از توجهی که مردم به آن می کنند، مثلاً برای نهفته داشتن و پوشاندن ناروایی ها و نادرستی ها و ایجاد راستا فریب بهره برد. نمیدانم هم اکنون در صورتی که یک جوان بلندبالای تروتمیز و متین و فاضل و مؤدب و عضو تیم ملی فوتبال، در دانش کده ای باشد دانش کده و دانشجویان و استادان به عبارتی توجهی به او دارا‌هستند که به دوست ورزشکار دوران دانشجویی و همکار بعدی من در دانشگاه تهران داشتند در آن زمان فوتبال هنوز یک تفنن بود و تعداد یه خرده از مردمان به آن علاقه و توجه داشتند ولی خیلی زود جایش را باز کرد. فوتبال (به انگلیسی: Football) یک ورزش تیمی و محبوبترین ورزش در بیشتر کشورهای عالم است که بوسیله دو گروه یازده نفره متشکل از بازیکنان فوتبال اهمیت یک توپ فوتبال بر بر روی چمن طبیعی یا این که مصنوعی اصلی هدف گلزدن انجام میگیرد. در صورتی که اسباب و اثاث عالم تازه همه به نیز بسته اند، لینک تلویزیون و فوتبال را هم از این حکم مستثنی نمیتوان کرد. اما هنگامی به فوتبال می اندیشم می بینم که این بازی، بازی تجاوز و دفاع، اعمال قهر و پیروی از قانون، بیرحمی و جوانمردی، سرکشی و اطاعت، توانایی و ناتوانی، خنده و شیون و شادی و غم است.

ایندکسر