• وزن مولکولی هیدروکسید پتاسیم بیشتر از هیدروکسید سدیم است زیرا پتاسیم در عصر 3 می باشد در حالی که سدیم در جدول تناوبی در تیم 2 است. محلول های هیدروکسید پتاسیم کلیدی غلظت حدود5% در تماس اصلی پوست تحریک کننده، در حالی که اهمیت غلظت های فراتر از 2% خورنده هستند. یکی از از مواردی که پرشین یوتاب را عالی و منحصربه‌فرد به شخص می نماید مهارت آن در زمینه وارد کردن برندهای خاص است. در باتری های نیکل-آهن هم از الکترولیت پتاسیم هیدروکسید به کار گیری می شود. اهمیت توجه به ضریب هزینه ، هیدروکسید سدیم بخش اعظم در بسیاری از کاربردها گزینه به کارگیری قرار می گیرد. از دیگر کاربردهای پتاسیم هیدروکسید در کشاورزی می اقتدار به تهیه PH خاک های اسیدی اشاره کرد . به تازگی مطالعاتی در زمینهی بازدهی مصرف پتاسیم هیدروکسید به جهت معالجه زگیلها و مقدار تحمل پوست به آن انجام شده است. برای شیمیدانان یک پایگاه توانا و اصلی قیمت میباشد و کاربردهای صنعتی متعددی هم دارد. قرار گرفتن در معرض مزمن: تماس طولانی مدت کلیدی محلول های رقیق یا گرد و غبار هیدروکسید پتاسیم اثر مخربی پتاسیم هیدروکسید چیه بر بافت دارد. در این صورت به مدت ۱ساعت چشم آسیب دیده را شسته و ازسرم نمکی به کارگیری شودو به پزشک مراجعه شود. در رخ پیدایش همین ایراد پوست مجروح را اصلی آب ولرم شسته و لباس های آلوده و کثیف را در آورده و به دکتر مراجعه شود. بنابراین هر دو ماده زیاد ارزشمند میباشند و سود رسان هستند ولی برای فهم و شعور خوبتر روزگار تعیین یکی بر دیگری می بایست کاملا شباهت ها و تفاوت های هیدروکسید سدیم و هیدروکسید پتاسیم را فهم کنید .

ایندکسر