ماهیت آهن گالوانیزه در آهن گالوانیزه ، دربین آهن و بر روی ، پیلی الکتروشیمیایی تشکیل می گردد که در آن روی به جای آهن به عنوان آند و آهن به عنوان کاتدبکار میرود. ماهیت آهن گالوانیزه در آهن گالوانیزه ، دربین آهن و روی ، پیلی الکتروشیمیایی تشکیل می گردد که در آن روی به جای آهن به تیتر آند بکار می رود و آهن به تیتر کاتد. روی در آند اکسید می‌شود زیرا فلزی پستتر یا فعالتر از آهن میباشد و با پتانسیل احیاء کمتری از آهن است و پتانسیل اکسید بیشتری از آن دارد.در حلبی ، بر بر روی آهن ، پوشش قلع بکار رفته هست و کار معکوس آهن گالوانیزه انجام قیمت ورق آهن برش خورده میشود. ۱- پوشش گالوانیزه گرم ضخامت بیشتر و در عاقبت ارتفاع قدمت بالغ بر ۵۰ سال بدون زنگ زدن داراست . هنگامی که یک شیمی دان فرانسوی به نام Melouin در آکادمی رویال فرانسه یک نحوه پوشش روی مذاب بر بر روی آهن را توصیف نمود. پس از اتمام فرایند گالوانیزه گرم که اصلی خروج قطعات از درون مذاب ملازم میباشد ، انها را فورا در اب و یا این که محلول دی کرومات سدیم غوطه ور می کنند . قطعاتی که قرار هست گالوانیزه شوند تهیدست میباشند درحین پروسه اویزان نگهداشته شوند . ورق های گالوانیزه از وزن نسبی آهن پیروی می کنند که جرم آن عدد ظریف ۷/۸۶ می باشد که خوب تر میباشد در محاسبات ورق های گالوانیزهایرانی ۸ در لحاظ گرفته شود. ورق سیاه یا این که ورق آهن را مهم استاندارد st37 می شناسند. همچنین بها ورق سیاه روسی و بها ورق سیاه MMK هم به صورت مرتب به روز رسانی می شود. ورق گالوانیزه به دو رخ کلی رول فرم و فابریک در کارگاه ایجاد می شود. زنگ زدگی عمیق و سنگین را ممکن میباشد نتوانیم به راحتی اهمیت طرز اسید شوئی برداریم ، به همین استدلال ممکن است حتمی باشد از بقیه نحوه های مکانیکی به خواسته تمیز کردن سطح قبل از اسید شوئی به کار گیری کرد . گالوانیزه گرم فرایندی است که طی آن قطعات ساخت شده پس از غوطه وری در مذاب رویپوششی از بر روی خالص و یا آلیاژ روی آهن که کلیدی لینک و پیوند های متالورژیکی (فلزی)به فلز اساس ( آهن ) متصل می گردد . وی برای پوشش دادن آهن توسط بر روی ابتدا آنرا نیکی توشه در اسید سولفوریک تمیز کرد وسپس بوسیله فلاکس کلرید آمونیم آنرا آغشته و در مخزن روی مذاب قرار بخشید تا او‌لین قطعه فولادی گالوانیزه شکل گیرد . چنانچه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه ورق آهن خم لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر