پدال برقی یونیت

پدال برقی یونیت

 در مرسوم ترین گونه یونیت ها حساس فشار دادن پدال شیر پنوماتیک آب را به کنترل بلوک رسانده و دارای برداشتن اینسترومنت از سر جایش ایرسوئیچ، هوای پشت دیافراگم کنترل بلوک را آزاد کرده و باعث راه و روش افتادن اینسترومنت مربوطه خواهد شدالبته در برخی از سیستم ها از در دست گرفتن بلوک استعمال نمی شودهمچنین در برخی از دستگاه های الکترونیکی از شیر برقی، میکرو سوئیچ و سوئیچ فشاری (Pressure switch) به کارگیری می شود.

 Foot control (پدال‌ پایی‌)

کلیه حرکات‌ صندلی‌ و راه‌اندازی‌ اینسترومنت‌ها را می‌توان‌ کلیدی فوت‌ کنترل‌ یا به عبارتی پدال پا هم انجام‌ داد. بعضی‌ از پدال‌ها الکتریکی‌ و برخی‌ که‌ معمولا قدیمی‌تر میباشند پنوماتیکی‌ می‌باشند و معمولا دارای‌ یک‌ وزنه‌ برای‌ حفظ‌ تعادل‌ و یک‌ دسته‌ برای‌ کنترل‌ حرکات‌ صندلی‌ و یک‌ سری‌ دکمه‌ جهت‌ راه‌اندازی‌ اینسترومنت‌ها می‌باشند . (تجهیزات دندانپزشکی )

انواع پدال

 ۱- پدال ۶ منظوره : با کلید های استکان مالامال کن ، کراشوآر شادی ، انقطاع آب ، دو پدال ( آنگل و توربین ) و حرکت به سمت بالا و پایین و همچنین جلو و عقب کردن پشتی صندلی می باشد . ۲- پدال ۴ منظوره : داری کلید های انقطاع آب ، دو پدال ( آنگل و توربین ) و حرکت به سمت بالا و ذیل و همچنین جلو و عقب کردن پشتی صندلی می باشد . ۳- پدال دو خواسته پارس دنتال ) : دارای دو پدال آنگل و توربین ۴ – پدال برقی : اهمیت کلید های ۵ – پدال تک گرد.

منبع: جم دنتال

 

ایندکسر