عمل پروتز سینه و تزریق چربی به سینه حساس هم تفاوت های متعددی داشته و طریق انجام آنان کاملاً با هم متفاوت است. عمل ترمیمی پروتز سینه به جهت آن نوع از بیمارانی که خواهان ترمیم ظاهر سینه، تغییر و تحول اندازه پروتز و یا برطرف کردن بدفرمی های بافت سینه هستند، گزینه بسیار لطف می باشد. الفتبخش حیاتی اشاره به این که دلایل ترکیدگی حساس پروتزهای نو که از فرآورده سلیکون هستند، به دلیل قوام بهتر، کمتر هست البته قابلیت بروز در آن‌ها هم وجود دارد، گفت: گهگاه نیز ممکن هست پاره گی درون کپسول خود پروتز شکل دهد و هیچگونه ترشحی به بافت سینه یا این که غدد لنفاوی نداشته باشد و در این موردها ترکیدگی در امارآی یا این که سونوگرافی تشخیص داده میشود. به همین برهان تا وقتی که رشد سینه ادامه داشته باشد خوبتر هست جراحی بزرگ کردن سینه انجام نشود. درصورتیکه بافت سینه شما از ابتدا رشد خوبی نداشته و سینه هایتان کوچک می باشد و می خواهید آنان را پهناور کنید. وقتی که انبساط کامل شد، یک جراحی به منظور برداشتن منبسط کننده و قرار دادن ایمپلنت سینه یا این که بافت خویش بیمار انجام می گیرد. هر چه پروتزها برای مدت دوران بیشتری باقی بمانند، احتمال این که به جراحی برای برداشتن یا جابجایی پروتز نیاز باشد بخش اعظم است. بنابراین چنانچه مدت زمانه بیشتری در تن باقی بماند، قابلیت و امکان ترکیدگی خود به خودی آن وجود دارد؛ ضمن اینکه پروتزهای نسل دیر باز بخش اعظم مستعد پاره گی خودبخودی هستند. در اثر این پارگیها ممکن میباشد ژل یا سلیکون موجود در پروتز به بافت سینه یا این که غدد لنفاوی شکافت نماید و مشکلات جدی را برای شخص به وجود آورد. پس از بارداری نیز سینه در گیر تغییراتی می شود که همین مشکلات در عمل پروتز سینه کمتر دیده می شود. تعیین یک دکتر خوب و کارشناس برای انجام پروتز سینه از با مضاعف بالایی برخوردار میباشد چرا که در غیر این شکل ممکن است شاهد عوارض جانبی و خسارتهای شدید باشید. چگونه می توانیم بهترین اندازه ی پروتز سینه را انتخاب کنیم ؟ اصلی اعتنا به امنیت عمده همین پروتزها، بهنظر میرسد که تعیین ابتدا خانمها به جهت پروتز سینه، پروتزهای سیلیکونی می باشند. در پروتز های مدل سالینی مریض حداقل می بایست 18 سال سن داشته باشد و در پروتز های سیلیکونی دستکم سن بیمار بایستی 22 باشد . انجام پروتز سینه حساس حصر سنی می باشد و نیاز می باشد بیماران دست‌کم سن گزینه نیاز را دارا باشند . به کارگیری از این پروتز برای افراد پایین 18 سال پیشنهاد نمی شود. وی درباره عمل پروتز در اشخاص در گیر به سرطان پستان که به این استدلال نیز سینه خویش را از دست دادهاند، گفت: سرطان درصورتیکه در مرحله پیشرفته نباشد، پروتز سینه یک طریق خوب در بازسازی سینه است. برش در زیر بغل که به ادله تولید اسکار بعد از آن از جراحی و قابلیت نامتقارن بودن سینه ها بندرت به کار گیری می شود. در پروتز سینه، جراح برش هایی را در سه محل متعدد به این معنی که زیر بغل، هاله به دور سینه، دور ناف یا چین زیر سینه ایجاد می کند و بعد از آن از آن پروتز را از بالا یا تحت عضله دیواره قفسه سینه وارد تن می کند. انحصار سن دارای اعتنا به گونه پروتز سينه ، متعدد می باشد . به طور معمول در فعالیت سینه از بیهوشی عمومی به کار گیری می شود، به طوری که مریض در حین جراحی در خواب است. از هفته 6 تا 12 آن گاه از جراحی پروتز، پروتز در محل نهایی خویش قرار می گیرد. ترکیدگی به متاع پروتز و مدت هنگامی که در تن است، بستگی دارد. پروتزهای پستان تا چه مدت ماندگار عوارض پروتز سينه ني ني سايت هستند؟ اصلی وجودی که پروتزهای سینه مقاومت بالایی دارا‌هستند ولی برای همیشه باقی نمی نظیر و حساس گذشت دوران فرسوده می شوند. عمده متقاضیان جراحی سینه ، خانم ها هستند ولی این جور جراحی در میان آقایانی که سینه هایی افتاده دارا هستند هم کاربرد دارد. در عین اکنون ممکن هست مرمت سینه با بافت سینه خویش مریض انجام شود اما پروتز اصلی اینکه یک بافت طبیعی نمی باشد اما کار سادهتر و ناچیز عارضهتری است. ولی توسط یک رادیو لوژیست ماهر ماموگرافی به جهت اشخاصی که پروتز سینه دارا هستند اهمیت توجه انجام میشود. پروتز سینه هم نظیر دیگر پروتزها که در زانو یا جاهای دیگر بدن به عمل میرود، یک جسم خارجی هست و شانس ساخت عفونت را دارد. پروتزهای سینه مالامال شده از سالین ترازو های متمایز داشته و ممکن است پوششی صاف یا ناهموار داشته باشند. پروتزها در گونه های مختلفی از اشکال، میزان و رنگ پوست وجود دارا‌هستند و از موادی ساخته شدهاند که از حیث حرکت، احساس و وزن، بسیار شبیه به پستان طبیعی طراحی شدهاند.

ایندکسر