رینگ پیستون یا حلقه موتور بر حسب کاری که انجام میدهد و همینطور محل قرارگیری آن‌ها بر روی پیستون به دو جور تقسیم میشوند. در این پیستون ها، ممکن می باشد اتاق احتراق بر روی سر پیستون باشد. هنگامیکه مخلوط سوخت و هوا مشتعل می­شود، فشار ناشی از گازهای احتراق بر روی سر پیستون وارد می­شود و پیستون را به سمت میل لنگ هل می­دهد. اين مدل از رينگ ها به عنوان رينگ نخستین كمپرسي يا بالاترين حلقه پیستون آیتم به کار گیری قرار مي گيرند و پله داخلي آن ها بايد به سمت بالا باشد. این رینگ به امداد رینگ روغن در سطح داخلی سیلندر قرار داده میشود. پیستون دمپایی بخشی از دامنه را بریده و فقط سطوحی را که در جلو و پشت دیواره سیلندر قرار دارا‌هستند باقی می گذارد. یکی از این تجهیزات مهم، پیستون است که میتواند براساس مکانیزم طراحی شده انرژی حاصل از احتراق سوخت در موتور را به حرکت رفت و برگشتی تبدیل نموده و در غایت همین حرکت، به چرخها و به صورت حرکت چرخشی منتقل میشود. در این طریق به جهت دوری از انتقال حرارت سر پیستون (که در مجاورت احتراق سوخت است) به بدنه پیستون ، یک سر حرارتی شامل شیاری می باشد که در نزدیکی سر پیستون و به موازات شیارهای حلقه ایجاد میگردد دارای همین کار تا اندازهای راهی که حرارت را از سر پیستون به بدنه آن منتقل میسازد کمتر میکنند. رینگ پیستون همچنین می­بایست عایق بندی مناسبی نسبت به کناره های شیار پیستون شمع کج حلقه ایجاد کند. می شود. به همین منظور پیستون را به قشرهای حفظ کننده آغشته می کند تا مقاومت پیستون در برعلیه سایش ارتقا یابد لازم به ذکر است که برخی از این پوشش ها نظیر پوشش گرافیتی، روغن را در خود نگه می دارند. قصد ما از نگارش این نوشته معرفی کامل حلقه پیستون و باز‌نگری ساختار و وظایف این قطعه در ماشین است. محصول این رینگها از چدن خاکستری است. تشخیص پیستون کلیدی و غیر اصلی برای خریداران و حتی تعمیرکاران نسبتاً غیر ممکن میباشد و به این دلیل بایستی این قطعه حساس را از فروشنده مطمئن خریداری کنید تا از خسارات بعدی در امان باشید. به لحاظ نمیرسد به کار گیری از طرحهای کهن در دنیای مدرن کنونی خیلی بهصرفه و معقول باشد، البته شرکت آمریکایی Achates Power اساسی نسخه بازطراحیشده از دسته مفهومی پیشرانه احتراقی این عمل را انجام میدهد. کار چسبندگی همین رینگها به دیواره سیلندر در حقیقت به عامل نیرویی میباشد که از انبساط رینگها و فشار احتراق در دوران سوختن سوخت در پشت پیستون به وجود میآید.

ایندکسر