تاج پیستون همان قسمت بالایی پیستون بوده و صورت آن تاثیر بسزایی بر طریق احتراق سوخت داراست چنانچه طراحی درست آن ، منجر اختلاط بهتر سوخت و هوا شده و قدرت بهینه را تولید می نماید . رینگ فشاری 70 % حرارت محیط احتراق را از این قطعه به جداره سیلندر منتقل می­کند. در واقعیت نقش حلقه پیستون در اختیار گرفتن اصطکاک بین پیستون و دیواره سیلندر، مدیر تبادل حرارت دربین پیستون و دیواره سیلندر، حفظ چگالی مخلوط بنزین و هوا، حفظ روغن و روغن کاری سطح های در تماس حساس یکدیگر و ممانعت از فرسودگی قطعات است. این شیوه بدان معنا می باشد که پیشرانه OPE برای انتقال گازها به درون و بیرون سیلندرها مثل پمپ فعالیت نمیکند؛ چون چنین کاری سبب کاهش تلفات پمپاژ و صرفهجویی در مصرف انرژی میشود. پیستون اولی قطعه موتور است که شروع به حرکت مینماید و انرژی به‌وجود آمده از احتراق سوخت را به میل لنگ منتقل مینماید. برای خودداری از بروز این اختلال باید یاتاقان سر تبارک شاتون را هر گاه که موتور باز می شود مورد بررسی و میزان گیری قرار گیرد و مقدار لقی یا همان clearance آن مورد ترازو گیری قرار گیرد برای این عمل از یک فیلر گیج استعمال می شود که ان را بین شاتون و یاتاقان قرار می دهند و بررسی کنید که میزان همین لقی از میزان مجازی که از طرف سازنده در دفترچه تعمیراتی دستگاه داده شده است اکثر نباشد. سیستم تعلیق اتومبیل یک عدد از مهمترین قسمتهای یک خودرو است و در بحث قیمت خرید کردن هر خودرو، امتیاز زیادی را به خود اختصاص میدهد. درصورتیکه بازرسی های زمان ای به جهت چیلر تراکمی انجام نگیرد، هزینه های تعمیرات قطعات به مراتب اکثر از حالت قبل پیستون دیزل خواهد بود. شایان ذکر است که چنانچه ، پیستون و سیلندر نسبت به نیز خلاصی نداشته باشند و یا این که به عبارتی دیگر ، اصطکاک میان سیلندر و پیستون بیش از حد باشد ؛ عملا حرکت رفت و برگشتی به دشواری انجام شده و سبب به جراحت های جدی به سیلندر و پیستون خواهد شد . طراحی چیلرهای تراکمی رفت و برگشتی به گونهای انجام شده هست که قابلیت و امکان بازرسی و تعویض قطعات دستگاه به راحتی امکان پذیر باشد. از حیث دیگر، هزینه تعمیرات و محافظت چیلر تراکمی رفت و برگشتی مناسب تر و کمتر است. سیستم تعلیق اتومبیل در تعریفی ساده، همان سیستم فنربندی خودرو است؛ سیستمی که وظیفه جذب تکانها و لرزشهای ناشی از ناهمواریهای خیابان را بر عهده دارد. یک نکته دارای در زمان خرید چیلرهای تراکمی اهمیت کمپرسور رفت و برگشتی وجود دارد؛ چیلرهایی که گنجایش بالاتر از ۲۰۰ تن را دارند در نوع چیلر تراکمی صنعتی قرار می گیرند. اساسی نفوذ همین مواد شیمیایی به روغن، روغن ویسکوزیته، توان خنک نمودن و روغنکاری موتور را از دست می دهد.

ایندکسر