تکنولوژی اولیهای که در در آغاز به تیتر ردیاب و برای تناسب اندام مورد استعمال قرار گرفت، درحال حاضر کل صنعت مد و پوشاک را در بر گرفته است. برای آشنا شدن کلیدی دنیایی که در آینده عمده در مورد آن میشنوید، نوشته متاورس و دنیای آینده نزدیک را بخوانید. لیزرهای فوق کوتاه به دنیای فرآوری مواد روش پیدا کرده اند و توانسته اند پالس هایی تولید نمایند که به جای ذوب ماده آن را کنده و هیچ بیش تر ای بجای نگذارند. این گزینه آخر در مورد گروه سه نفره ای که توانستند یک ماده کِرِم مانندی کشف کنند که بلافاصله جراحت را پوشانده و پروسه لخته شدن خون را به سرعت انجام می دهد، جدیدترین اخبار تکنولوژی صحت می کند. تا به درحال حاضر این ماده بر روی موش و خوک آیتم آزمایش قرار گرفته و نتیجه دوچندان قابل قبولی داشته است. همین شبیه سازی سه بعدی نتایجی مضاعف شبیه خیس به بافت های انسانی به ارمغان می آورد. درصورتیکه یک عدد از اعضای بدن از فعالیت بیافتد می توانیم آن را اصلی یکی از بافت های طبیعی ساخته دست انسان، جایگزین کنیم. به طور معمول یک پیشرفت طبی حاصل سالها تحقیق اهمیت میزان دارایی های بالا می باشد. برای کاغذ های مس ۱۰ تا ۴۰ میکرونی انجام دیتا است. به طور معمول رشد بافت در آزمایشگاه در یک ظرف اختصاصی به نام پتری انجام می گرفت ولی با کمک همین تکنولوژی، رویش بافت به شکل سه بعدی و چگالی قابلیت و امکان پذیر می شود. سروتونین وقتی ترشح میشود که کارهای خلاقانه انجام میدهیم، اهمیت دیگران در ارتباطیم و به آنها امداد میکنیم. با تأخیر پالسی کوتاهتر از مقیاس روزگار مشخصه کوپلینگ الکترون-شبکه، ایجاد می کنند. به همین ترتیب میتوانند تبلیغاتی صحیح مطلوب شما پخش نمایند و پرتوهای صوتی هولوسونیک (Holosonic) میتوانند پیامهای گفتاری و موزیکال را فارغ از تولید مزاحمت به جهت بقیه به سمت گوشهای شما ارسال کنند. ماشین های خودران و خودکار را خیال نمایید که میتوانند همهجا را ببینند و اسکنرهای متحرکی که میتوانند کار مغز فرد را در اختیار گرفتن کنند.

ایندکسر