چقدر باید نگران زندگی SSD در M1 Mac خود باشید؟


جان یک نوازنده آموزش دیده جولیارد ، یک برنامه نویس سابق x86 / 6800 و یکی از علاقه مندان به رایانه قدیمی (اواخر دهه 70) است که در منطقه خلیج سان فرانسیسکو زندگی می کند. [email protected]


منبع: shogh-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>