لیزرها به گونهای طراحی شدند که از سلولهای پوست عبور نمایند و بر روی سلولهای هدف خود که فولیکولهای مو میباشند اثر بگذارند. قبل از مراجعه برای لیزر مو زائد تن استحمام کنید. هدف از این عمل همین است که دکتر بتواند رویش موها را به مهربانی ببیند. چون لیزر ریشه های مو را هدف میگیرد، که توسط موم انداختن یا این که کندن به شکل موقتی حذف می شود. همین اشعه ها بوسیله رنگدانه موجود در فولیکول ها جذب می شود و از همین نحوه منجر هلاکت فولیکول های لیزر مو نازک مو می شود. بنابراین افراد می بایست ناحیهای که لیزر شده می باشد را به خوبی تمیز نگه دارند و به جهت شست و شوی محل در صورتی که پوست حساسی دارا هستند از شوینده مخصوص، تجویز دکتر متخصص پوست، مو و زیبایی به کار گیری کنند. نقطه ضعف دیگرش نیز آن است که پس از گذشت یکسری هفته مجدد به نقطه اولیه گشوده میگردیم. پس چنانچه در ناحیهای از تن حساس آسیب یا زگیل میباشید تا درمان آن ها اقدامی برای لیزر موها نکنید. چه اقداماتی قبل از انجام لیزر به جهت کمتر دلایل لیزر میتوان انجام داد؟ چه اقداماتی بعد از آن از لیزر برای کمتر عوارض لیزر می توان انجام داد؟ برای مثال فرد بایستی از عینکهای اختصاصی به جهت حفظ چشم به کارگیری کند. بنابراین اضطراری می باشد که فرد مراقبتهای واجب را حین لیزر انجام دهد. همانطور که در بالا اشاره کردیم لیزر موهای زائد به جهت همه رنگ پوست ها و موها جوابگو می باشد اما به طور نمونه افرادی که موهای روشن خیس دارند زمانه بیشتری را به جهت اثر گذاری لیزر به نسبت سایر لازم دارا هستند زیرا در موهای بلوند و پر‌نور رنگ کمتری به نسبت موهای تیره برای جذب نور لیزر وجود دارد. همان طور که تا قبل از این اشاره شد؛ قرمزی پوست و سوزش آن در ناحیهای که پایین لیزر قرار گرفته تا چند ساعت طبیعی است. دست کم ۲۴ ساعت قبل از انجام لیزر از مصرف داروهای گیاهی و یا داروهایی که اهمیت به نور هستند پرهیز کنید.

ایندکسر