در صورتی که شما از apple id خویش دیگر به کار گیری نمی نمایید و یا این که از دستگاهی تازه استعمال می کنید، می توانید شناسه اپل خویش را پاک کنید. همان طور که تمامی شما اطلاع دارید، تحریم های اعمال شده بر کشور ایران اجازه ایجاد اپل آیدی را به اهل ایران ها نمی دهد. بی تردید پرسش ها امنیتی و جواب های آن ها را یادداشت کنید، به جهت خرید از سرویس های اپل،حتما به این پرسش ها وپاسخ ها نیاز هست. چنانچه می خواهید از یک دکان اینترنتی لباس خریداری کنید، نیاز به ساخت حساب کاربری خواهید داشت. اگر می خواهید از خدمت پست الکترونیک google (جیمیل) به کار گیری کنید، بایستی قبل از آن حساب کاربری بسازید. اگر می خواهید در یک تارنما معلوم بینش ارسال کنید، در عمده موردها بایستی حساب کاربری اپل ایدی چطور بسازم بسازید. به جهت به کار گیری از سرویس های اپل می بایست به جهت خویش یک اپل آیدی بسازید. در باکس نخستین باید یک آدرس ایمیل اعتبار وارد کنید. پس کارایی نمایید شماره را از یک شرکت دارای خریداری کنید تا در رخ نیاز بتوانید بعد از آن از نقطه نهایی مدت، به شماره دسترسی داشته باشید. حیاتی خرید کردن محصولات کمپانی اپل و به جهت به کارگیری از محصولات نرم افزاری و حتی بعضی محصولات دشوار افزاری این کمپانی نیاز به خرید کردن اپل آیدی یا این که Apple ID دارید. امروزه به جهت به کار گیری از هرگونه سرویسی نیاز به حساب کاربری دارید. شیوه انجام همین فعالیت مستلزم داشتن تمام دیتاها کاربری اپل آیدی است. اعتنا کنید که در این طریق نیز به یک vpn و دیتاها آدرس محل سکونت نیاز دارید. اپل نیز مسیر مشابهی را به شما توصیه می دهد. به طور ساده می اقتدار اپل آیدی را یک پاد شاه کلید کار کشته در دستگاه آی او اس شما به حساب آورد. اپل آیدی برای به کارگیری از اپاستور اپل و قابلیتهای بهخصوص اکوسیستم iOS ضروری است و دارندگان گوشیهای اپل در سریعترین زمانه بایستی آن را تنظیم کنند. به این ترتیب تیک گزینه های موجود در آن را بردارید. درصورتیکه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد اپل ایدی چطور وارد کنیم بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر