مکث کن، نفس بکش، در صورتی که می بایست گریه کنی اینکارو بکن، البته هیچ وقت نا امید نشو و به راهت ادامه بده. هر وقت فکر کنی که برد حاصل شده، ترقی متوقف می شود. هیچ وقت برای چیزهایی که می تونی خودت به دست بیاری به کسی درخواست نکن! یک مرد ثروتمند، کسی میباشد که هنگامی دستاناش خالیست، فرزنداناش در آغوش او میدوند. در واقع، همین تنها چیزی است که تغییر و تحول کرده است. این چیزهای ریز تفاوت بزرگی در زندگی تولید می کنند. شما فقط جنبه ی دیگری از خویش را نشان می دهید. فعالیت و تلاش بهترین دوستان عزیز شما هستند. دارای مجسم نمودن آن‌ها خودتان را تحریک نمایید تا سختتر کارایی نمایید . کتاب کلیدهای موفقیت برای وصال به هدف مجموعهایست از سمینارهای جامع موفقیت از دکتر شاهین فرهنگ که سجاد شاهرخی آنان را گردآوری کرده است. به همین منظور بهتر میباشد با قرائت همین نوشته ها انرژی مثبت را در خودتان ایجاد کنید و برای انتقال همین انرژی به عزیزانتان، پیام های صبح بخیر انگیزشی را به آن ها ارسال کنید. مهم این می باشد که مجدد از جدید بسازیﺟﻬﺎﻧﺖ ﺭﺍ،ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ،ﺑﺎﻭﺭﺕ ﺭﺍ… من فکر می کنم با بی آلایش در تجارت همین میباشد که درصورتیکه کارهایی که آسان تر هستند را زودتر انجام دهی، در واقع می توانی ترقی متعددی در عمل داشته باشی. همین کار فقط موجب غم و اندوه می شود. گهگاه هم این چنین نیست. سرنوشت بر شالوده اقبال وجود ندارد بلکه مبتنی بر تعیین است. زندگی، مجموعه ای از تغییرات طبیعی و غیرارادی است. کتاب سخنان انیشتین مجموعه جملاتی از این اندیشمند بزرگ است که میتواند زندگی شما را متحول کند. در حالی که او راههای بسیاری را برای محافظت شوق و اشتیاق و امید جهت رسیدن به هدفی که برای خویش تعیین کرده طی نموده است. ولی می توانید مدام یک پاراگراف را در جایی مثل کیف پول ملازم خود داشته باشید تا در مواقعی که احساس می کنید به انرژی مثبت و انگیزه نیاز دارید، آن را بخوانید. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اصلی متن های انگیزشی ژاپنی وب سایت خود باشید.

ایندکسر