Blog Archives

5 واقعیت جالب از روند اپل-حماسه


Read More

بنفش شوید یا یک حرفه ای شوید


Read More

آنچه شما باید بدانید


Read More

امروز با کمتر از 900 دلار M1 MacBook Air جدید تهیه کنید


Read More

اکنون ممکن است MacBook بعدی باشد که رنگ ها را دریافت می کند


Read More

اپل 410 میلیون دلار به سازنده لیزر تزریق می کند زیرا شایعات مربوط به چرخش عینک AR است


Read More

صفحه نمایش راه حل است


Read More

گزینه مناسب را انتخاب کنید یا شانس خود را فشار دهید


Read More

رادیو و قیمت خودرو

راننده تاکسی داد می زد شهر ک غرب. شهرک غرب. یه نفر.حرکته. یه نفر شهرک غرب. گفتم: میدان صنعت پیاده می کنید؟ گفت: بله بفرمایید. سه تا خانم که با هم بودند صندلی عقب قبل از من نشسته بودند. تا نشستم. راننده ماشین رو روشن کرد و رادیو هم روشن شد. صدای مجری رادیو شنیده می شد.  از بازار خودرو حرف می زد. از قیمت خودرو و نوساناتی که طی یک سال اخیر این بازار به خودش دیده.گفتم. آقای راننده می شه رادیو رو خاموش کنید. هنوز  جمله ام تمام نشده بود که یکی از خانم هایی که صندلی عقب نشسته بود گفت: نه لطفا ب...

Read More

اپل باید از راهنمایی های Google پیروی کند و احراز هویت دو عاملی را برای همه حساب ها اعمال کند


Read More